4 Ocak 2020 Cumartesi

Java Örnek ile Öğrenme Dosya Okuma

Java’da Dosya İşlemleri Sınıfları:

1- InputStream: Byte tabanlıdır. Byte dizilerin ya da byte’ların tek tek okunmasını sağlar.
Alt sınıfları:
- FileInputStream
- ByteArrayInputStream
- FilterInputStream
2- OutputStream: Byte tabanlıdır. Byte dizilerin ya da byte’ların tek tek yazılmasını sağlar.
Altsınıflar:
- FileOutputStream
- ByteArrayOutputStream
- FilterOutputStream

3- Reader: Karakter tabanlı dosyalardaki karakterlerin okunmanı sağlar.
Altsınıfları:
- BufferedReader
- InputStreamReader
- StringReader

4- Writer: Karakterlerin dosyalara yazılmasını sağlar.
Altsınıfları:
- BufferedWriter
- OutputStreamWriter
- StringWriter
- PrintWriter

File Sınıfı

Dosya işlemlerinde bahsettiğimiz 4 sınıftan bağımsız olarak file sınıfı da kullanılmaktadır.
Bu sınıf java’da bağımsız sınıflardan biridir.File, var olan dosyalar için bilgi almada kullanılır.
File Sınıfı Yapılandırıcıları:
public file(String isim): Parametre olarak verilen isim dosya — klasör ile file nesnesini eşleştirir.
public file(String konum, String isim): parametrede verilen bilgileri eşleştirir.
public file(File klasör, String isim): parametrede verilen bilgileri eşleştirir.
public file(URL uri) : uniform resource identifier bir standarttır. file:/ yazarak çağırılır.
File Sınıfı Metotları
boolean canRead(): Dosya uygulama tarafından okunabiliyorsa true döner.
boolean canWrite(): Dosya uygulama tarafından yazılabiliyorsa true döner.
boolean exists(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki dosya-klasöre karşılık geliyorsa true döner.
boolean isFile(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki dosyaya karşılık geliyorsa true döner.
boolean isDirectory(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki klasöre karşılık geliyorsa true döner.
boolean isAbsolute(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki dosya-klasöre ait tam konumu veriyorsa true döner.
String getAbsolute(): Dosya veya klasörün tam konumunu döner.
String getPath(): Dosya veya klasörün ismini döner.
String getParent(): Dosya veya klasörün içersinde bulunduğu bir üst klasörü döner.
long length(): Dosya uzunluğu byte cinsinden döner. Şayet file nesnesi klasörü temsil ediyorsa 0 döner.
long lastModified(): Dosya-klasörün son değiştirilme zamanını döner.
String[] list(): File nesnesinin temsil ettiği dosya-klasörün içindekileri string dizi olarak döner.


1
2
3
4
5

import java.io.BufferedReader; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; public class DosyaydanOkuma { public static void main(String[] args) { String dosyaadi="kayit.txt"; String line; //Arkdaþlar burda file kullanmadýk cunku dosya oluþturmamýza gerek yoktur. try{ FileReader dosya=new FileReader(dosyaadi); BufferedReader oku=new BufferedReader(dosya); line=oku.readLine(); while(line!=null) { System.out.println(line); line=oku.readLine(); } oku.close(); }catch(IOException e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder