Yazılım Tünelin'de Gizlilik
Bu gizlilik ilkeleri Ersan Hukuk Bürosu  tarafından, Yazılım Tüneli 'nin  gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler yazilimtuneli.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.