Java try catch finally etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Java try catch finally etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Ocak 2020 Cuma

Java Örnek ile Öğrenme Dosyaya Yazma Try Catch

try
{
  //hesaplanmak istenen ifade    
}
catch      
{
  //Bir hata türü tespit edilince verilmesi gereken mesaj
}      
catch      
{
  //başka Bir hata türü tespit edilince verilmesi gereken mesaj
}      
finally
{
  //her durumda çalıştırılacak olan kod parçası
}

Yukarıdaki yapıyı şöyle açıklayabiliriz:
try bloğu içinde hesaplanacak ifade yer alır. Bu ifadenin hesaplanmasında bir hata oluşmamışsacatch blokları atlanarak programın çalışması finally bloğu ile devam eder ve daha sonra programın bu bloğu izleyen kısmına geçilir.