Programlamaya Giriş ve Algoritma Dersi #2

Bilgisayar Nedir?
Verileri İşleyerek Özet bilgiler şekline sokabilen, bu veri ve bilgileri yüksek
kapasitelerde saklayıp başka ortamlara iletebilen elektronik cihazlardır.
Bu işlemleri yaparken çok yüksek hızlarda ve bıkmadan-usanmadan
tekrarlı olarak aynı işleri yapan bir cihazdır.
Ancak tek başına bir Bilgisayar donanımı bu işleri gerçekleştirecek
durumda değildir. Bu işlemler donanım tarafından yapılsa da asıl iş
yazılımlar tarafından gerçekleştirilmektedir.Ancak Yukarıdaki Çizimde görülen her bir adımın gerçekleştiren yazılımdır.
Bilgisayar Organizasyonu?
Bir Elektronik Bilgisayar yukarı şekildeki gibi temel birimlere sahiptir. Bu
şekilde bir önceki konuda bahsettiğimiz giriş, çıkış işlemleri, veri işleme ve
veri saklama işlemleri gerçekleştirilir.
Bilgisayar Organizasyonu?
Bir Elektronik Bilgisayar yukarı şekildeki gibi temel birimlere sahiptir. Bu
şekilde bir önceki konuda bahsettiğimiz giriş, çıkış işlemleri, veri işleme ve
veri saklama işlemleri gerçekleştirilir.
Giriş Birimi
Klavye, Fare, mikrofon, kamera vb. cihazlardan biri
veya daha fazlasından oluşur. Veri ve komutların
bilgisayara yollanmasını sağlar.
Bellek Birimi
Veri, komut ve programların saklandığı donanımları
temsil eder.
Ana Bellek çoğunlukla RAM olarak anılır ve SIMM gibi
donanımlarla belirlenir.
Yan veya İkincil bellek ise Floppy ve sabit diskleri
ifade eder ve bilgilerin daha kalıcı saklanmasını
sağlayan alanları temsil eder.
Aritmetik-Mantık
Birimi
Denetim Birimi

CPU
Bilgisayardaki tüm Aritmetik ve Mantıksal işlemlerin
yapıldığı birimdir. Tüm işlemleri yapan ana birimdir.
Bilgisayar programının çalışmasını denetleyen,
programda yapılan hesaplamalara göre hangi işlerin
yapılacağına karar veren birimdir. Makine diline
çevrilmiş bir programda komutları teker teker ve
sırayla Ana işlem birimine getirip yorumlar ve
sonuçta komutu çalıştırır.
Çıkış Birimi
Bilgisayar ortamında oluşan verilerin dış ortama
verilmesini sağlayan birimlerdir. Ekran, yazıcı gibi
birimlerdir.

Bir Programcı genel olarak bu birimlerin hangilerinin ne işe yaradığını ve
neleri temsil ettiğini bilmelidir. Özellikle Aritmetik-Mantık işlem birimi ve
Denetim birimi Bir bilgisayarın beynini oluşturduğu için nasıl davrandığını

iyi bilmek zorundadır.Bir sonraki yazımızda görüşmek dilegiyle...

Yorum Gönder

0 Yorumlar