Yeni Yakıt Türü Bulundu


Günümüzde taşıtlarda kullanılan petrol ve türevlerinin gelecek yüzyıllarda ömürlerinin sona ereceği gerçeği kaçınılmaz gerçektir. Hal böyle olunca da alternatif yakıtlar düşünülmeye başlanmıştır. Biten enerjilerin yerine kaynağı bol olan revaçta olmaktadır. Örneğin; güneş, rüzgar v.b. kaynaklar bitme ihtimalleri olmadığı için yeni enerji elde etme kaynağıdır. Enerji bu kaynaklardan elde edildiği için taşıtlarda bu enerji biçimine göre dizayn edilmektedir. Bu hammadde kaynaklarına ise bir yenisini eklemek gerekirse hidrojen diyebiliriz. Hidrojen kaynağı sudur. Hal böyle olunca dünyanın 4 te 3' ü olduğundan dolayı hidrojende bizim için bitmez bir enerji kaynağıdır.
Yakıt farklı olunca kullanılan taşıtında yakıta uygun bir şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir. Bunun için yakıtın ve özelliklerinin çok iyi bilinip ona göre bir motor ve taşıt sistemi geliştirilmelidir. Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı sistemlerde içten yanmalı motor yapısına benzer olarak üretilen yakıt pili ismi verilen yakıt pilleri kullanılmaktadır. Yakıt pillerinin kullanım alanı sadece taşıtlarla sınırlı değildir birçok alanda karşımıza çıkabilir. Gelişimi devam etmekte olduğu için zaman ilerledikçe iç içe olma durumumuz artacaktır. Her ne kadar yeni adı duyulmaya başlansa da aslında tarihi eskiye dayanan yakıt pilleri yakıt olarak ise sadece hidrojen kullanmadıkları için daha da alternatif hale gelmektedir.
Zaman içerisinde eksiklerini tamamladıktan sonra günümüzde kullanılan motorların pabucunu dama atacak gibi gözüküyor. Ancak içeriğinde mevcut sorunları yok değil. Hidrojenin yanıcı ve patlama noktasının düşük olmasından kaynaklı olarak dolumun da aşırı dikkatli olunması gerektiği gerçeği bizi beklemektedir. en ufak hatalar büyük patlama etkileri yaratabilir. Bu yüzden gaz halindense hidrojenin sıvı halde yakıt istasyonlarında bekletilmesi ,taşınması ve araca nakli daha güvenli hale gelmektedir. Ancak bu durumda ise araç içi büyük bir tanka ihtiyaç duyulur. Kamyon, tır gibi araçlarda bu büyük depo sorun olmaz ancak küçük araba gibi taşıtlarda depo büyüklüğü büyük sorundur. Aynı zamanda hidrojeni sıvılaştırmak için düşük sıcaklıklar gerektirdiğinden dolayı araç içinde bu kadar soğuk halde bulunan bir depo aracı fena halde soğutacaktır. sıcak yaz günlerinde şükredeceğimiz bu durum kışın tam tersi bir duruma dönüşecektir. Ön koltuktakilere pek sıkıntı olmasa da arka koltuğa alttan alta soğuğu verecektir. yukarıda da belirttiğimi gibi hidrojenin patlama noktası düşük olduğundan dolayı deponun konumu olası bir kaza durumu için iyi yerleştirilmeli ve sağlam olmalıdır.
Yoksa normal bir kaza bir an da facia ya dönüşebilir ki fayda beklediğimiz işten daha büyük zararla çıkarız. Hammadde bolluğu ve verdiği diğer faydalardan ötürü cazip hale gelen yakıt pilinin bu sıkıntıları ise göz ardı edilmeyecek durumdadır. Bu yüzden çalışmalar sürmektedir. aynı zamanda yakıt pillerinde hidrojen kaynağının sağladığı başka yakıtlarda tercih edilebilmektedir. Fosil yakıtlar, alkol yakıtlar v.b. yakıtlarda yakıt pilinde kullanılarak elektrik elde edilebilmektedir. Alkol yakıtlar daha da ön plana çıkmaktadır. Ufak tefek sorunlar bu yakıt türünde de mevcuttur. Hepsi daha da gelişmeye açıktır. Ancak direk hidrojen kadar tehlike barındırmaya alkol yakıtların gelişimi kısa süre içinde yakıt pilleri ile çalışan taşıtlarla bizi karşılaştıracaktır diye umut ediyorum.


Yorum Gönder

0 Yorumlar