Algoritma Örnekleri ve Sorular - 3


9. Soru
Bir n değeri için f(x)=x2 şeklindeki fonksiyonun değerini hesaplayıp
ekrana yazan algoritmayı geliştiriniz.
Çözüm: Bu algoritma oldukça basit bir şekle sahip olup benzer şekildeki tüm fonksiyonları küçük değişikliklerle rahatça hesaplayabilecek bir algoritmadır. Sadece 4. adımı değiştirerek oldukça fazla sayıda algoritma veya sorun türetilebilir.

66.N OKU
67.F=0
68.X=1
69.F=F+1/(X*X)
70.X=X+1
71.EĞER X<=N İSE 4. ADIMA GİT

72.F YAZ


10. Soru
                         n   1
F(x)= x2 şeklindeki bir fonksiyon için f(x)>=kk şartını sağlayan en
                         x=1
küçük n değerini bulabilecek bir algoritma geliştiriniz. Kk ve n değerlerinin
klavyeden girildiğini düşünelim. 

73.KK OKU 
74.N OKU 
75.F=0 
76.X=1 

77.F=F+1/(X*X)
78.X=X+1
79.EĞER F<KK İSE 5. ADIMA GİT

80.F,X YAZ


11. Soru
Genel Gösterimi Xn=n2 şeklinde olan bir dizinin n. Elemanına kadar tüm elemanlarını ekranda yan yana gösterecek programın algoritmasını geliştiriniz.
Çözüm: Yan yana veya alt alta bu konuda algoritma düzeyinde yapabilecek bir tanım yok bu işlem daha çok Programlama dili ile hallolabilecek bir işlemdir. Bu nedenle burada o ifade dikkate alınmamıştır. 

81.N OKU
82.X=1
83.X*X YAZ
84.X=X+1
85.EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT 


86.SON 


12. Soru
Klavyeden 0-Sıfır girilinceye kadar girilen bir dizi sayının karelerinin ortalamasını bulacak program için algoritma geliştiriniz.
Çözüm: Bu algoritma 7.sorudaki algoritmaya benzer bir algoritmadır. Ve bu şekilde biri birine çok benzeyen bir sürü örnek verilebilir ve soru sorulabilir. 


87.SAY=0
88.T=0
89.X OKU
90.EĞER X=0 İSE 8. ADIMA GİT

91.T=T+X*X
92.SAY=SAY+1 
93.3. ADIMA GİT 
94.ORT=T/SAY
95.ORT YAZ 


13. Soru
Klavyeden girilecek iki pozitif tam sayının OBEB (Ortak Bölenlerin En Büyüğü)’ini bulacak algoritmayı geliştiriniz. Örneğin elimizde 3654 ve 1365 değerleri olsun. Bu değerlerin OBEB’i şu şekilde bulunmaktadır.
3654 / 1365 1365 / 924 924 / 441 441 / 42
42 / 21
Kalan 924
Kalan 441
Kalan 42
Kalan 21
Kalan 0
Kalan 0-Sıfır oluncaya kadar sıra ile bölme
yapılmaktadır. OBEB değeri ise 21 olarak bulunan değerdir.
Bu işlem sırasında ve yineleme özelliklerini kullanarak iki sayının OBEB’ini bulunuz. Kalanı bulmak için % operatörünün tanımlı olduğunu varsayıp kullanabilirsiniz.
Çözüm: 


96.A, B OKU
97.KALAN=A%B
98.EĞER KALAN=0 İSE 7. ADIMA GİT 

99.A=B
100.B=KALAN
101.2. ADIMA GİT

102.B YAZ 


14. Soru
                    x2       x4       x6      x8
Cos(x)=1 − 2! + 4! 6! + 8! ...şeklinde tanımlanmış bir Cos açılım

fonksiyonu için X değeri klavyeden girilmektedir. İlk 10 terim için COS fonksiyonunun sonucunu hesaplayıp ekrana yazacak algoritmayı geliştiriniz. Bu algoritmayı geliştirirken standart işlemlerden başka fak(n), üs(taban,üs) şeklinde tanımlı fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Çözüm: 

103.X OKU
104.TERİM=1
105.KS=2
106.F=1
107.İŞARET=-1 

108.F=F+İŞARET*ÜS(X,KS)/FAK(KS) 

109.İŞARET=İŞARET * (-1) 
110.TERİM=TERİM+1
111.KS=KS+2
112.EĞER TERİM<10 İSE 6. ADIMA GİT

113.F YAZ 


15. Soru
Klavyeden girilen A ve B gibi iki değerin yerlerini değiştirerek ekrana yazan algoritmayı geliştiriniz.
Çözüm: Burada anlatılmak istenen herhangi bir çift değişkenin içindeki değerleri yer değiştirmektir. Bir çok programda bu tarz işlemler ihtiyaç duyulur. Örneğin birinci değerin ikinci değere göre her zaman büyük olmasını sağlayan bir algoritma söz konusu ise burada aşağıdakine benzer bir yöntem kullanılmalıdır. 

114.A, B OKU 
115.TMP=A 
116.A=B 
117.B=TMP
118.A, B YAZ 

Yorum Gönder

0 Yorumlar