Yarı İletken Madde Nedir ve Kullanım Alanları

Yarı iletken maddeler elektrik akımına karşı ne iyi bir iletken ne de iyi bir yalıtkan özelliği gösterirler. Yarı iletkenler bazı özel şartlar altında iletken durumuna geçen maddeler olarak tanımlanabilir. Valans bandında en az 4 adet elektronları vardır. Saf durumda iletken ile yalıtkan arasında elektriksel iletim yaparlar. Yarı iletkenler katkı maddesi ilavesi ile elektronik devre elemanı imalatında kullanılırlar.( diyot, transistör, tristör, triyak, vb)

  • İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar.
  • Normal halde yalıtkandırlar.
  • Isı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik özelliği kazanırlar.
  • İletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar atomlarına dönerler.
  • Doğada basit eleman olarak bulunduğu gibi laboratuvarda bileşik eleman olarak elde edilebilirler.
  • Kristal yapıya sahiptirler.

Yorum Gönder

0 Yorumlar