Android Studio Programlama Bölüm 4 (Intent Kavramı ve Yeni Ekran Oluşturma)

Türkçe anlamı olarak amaç’tır. Ben buna amacınız ne ? Diyorum. Yapacağımız uygulamanın yapısına göre farklı aktivite sınıfları oluşturup, intent’ler aracılığı ile bunlar arasında geçiş yaparız. Android işletim sistemi olarak bir aktivite’nin yada servisin vb. birbirlerini çağırmasını ve iletişime geçebilmesini sağlamak için ortak bir yapı oluşturmuştur. Bu yapıya intent denmektedir. Intent’ler aracılığı ile başka bir aktivite’nin çalıştırılması istenebilir, hatta o aktiviteye bazı bilgiler gönderilip, sonucu istenebilir. Intent’ler ile başka kategoride uygulamalarda çalıştırılması istenebilir, mesela uygulamanızda bir web sitesini görüntülemek istiyorsanız, bir web tarayıcı yazmak zorunda değilsiniz. Siz web tarayıcı açmak istediğinizi söylersiniz, gerekli bilgileri verirsiniz, Android uygun olan programı açar, eğer birden fazla seçenek var ise kullanıcıya sorar.
Intentler ikiye ayrılır, dolaylı intentler ve doğrudan intentler. Dolaylı intent’lere örnek olarak web tarayıcı örneğini verebiliriz. Doğrudan intentler ise doğrudan isim vererek (kendimizin kontrol edebildiği )uygulamalardır. Şimdi doğrudan intent örneği ile ekran geçişlerimizi nasıl yaptığımızı göreceğiz.
Her zamanki gibi yeni projemizi açtık. Sonrasında yeni bir activity ve java dosyamızı oluşturacağız.
Öncelikle yeni bir activity oluşturucaz. (layout -> Sağ tık -> new -> Layout Resource file)
sonra java dosyamızı oluşturalım. Java dosyasıyla da yeni oluşturduğumuz layoutu kontrol edeceğiz. (Java -> sağ tık -> New -> Java class)
Uygulama çok basit olucak. Bir tuşa basıcaksınız ve diğer ekrana ulaşacaksınız.
Öncelikle ilk activity’e bir tane buton atın. 2. Yeni oluşturulan activity’e ise Android uygulamasına Hoşgeldiniz başlıklı bir tane text atın.

1. Java dosyamızda ise setContentView altına

Button button=(Button)findViewById(R.id.button); // activitydeki butonu bul button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
//butona dinleme olayı ver @Override
public void onClick(View view) {
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, startingPage.class);

//Butona basinca intent ile bu activityden yeni activitye git MainActivity.this.startActivity(intent);//intent’i başlat MainActivity.this.finish();
} });
yapıştırın. Burada öncelikle bir butonu aktik ettik. Yani bir dinleme verdik. Buttona bir şey olunca olay olunca onun içindeki işlemi gerçekleştir diye düşünebilirsiniz. Intent intent=new Intent(Butonun bulunduğu kısım, butonun gideceği class) kısımı hep bu şekil olur.Resmi ;


Şimdi 2. oluşturduğumuz ve benim adını startingPage verdiğim java dosyamı doldurmaya.
package com.example.myapplication;
import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.widget.Toast;
/**
* Created by um on 20.7.2015.
*/
public class startingPage extends Activity {

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main);
} }

Aynen bu şekil olucak. setContentView’de ki main benim layoutta yeni oluşturduğum dosyamın adı. Resmi ;

Bunları yaptıktan sonra uygulamayı çalıştırın. İlk sayfa geldiğini ve button’a tıklayınca kapandığını görüceksiniz. İzin kısmını almadık. Android Manifest Dosyasında şimdi yeni bir activity icin izin almamız gerekiyor. 

Genel kavram olarak göstereceğim. <activity Android:name=”.classİsmin” ></activity>
Uygulamanızı calıstırın. Aşağıdaki görüntüyü elde ediceksiniz.. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar