C Programlama Kelime Uzunluğunu Bulma


Kelimeyi tanımlamak sanıldığından daha zordur. Biz kelimeyi farklı anlamlarda kullanırız. Bu anlamları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
a) Kelimelerin bütün biçimlerini sözlüklerde bulamayız. Örneğin öğrenciler, öğrencileri gibi biçimler sözlüklerde yer almaz. Bunun yerine sözlüklerde öğrenci biçimi bulunur. Kelime bu anlamıyla soyut bir biçim olarak karşımıza çıkar. Sözlüklerde yer alan bu kullanımlar için sözlük birim terimi kullanılır.

b) Bazen kelime soyut bir kavram için değil de söz konusu sözcüğün anlamıyla ilgili olabilir ve bunlar bir sözcüğün bütün çekim biçimlerini içine alabilir. Öğrenci, öğrenciler, öğrencim vb. biçimler kelime biçimlerdir (word-form). Bu tür biçimler bir sözlük birimin farklı biçimleridir ve farklı çekim biçimleriyle gerçekleşebilir.
c) Kelime bazen dil bilgisel (ad, sıfat, fiil vb.) bir anlam taşıyabilir. Bu anlamdaki kelimeler dil bilgisel kelime olarak adlandırılır. Dil bilgisel kelimeler biçim bilgisi ve söz diziminin önemli kavramlarındandır.
Bahçedeki en güzel çiçek güldü ve Bahçede oynayan çocuklar güldüler cümlelerine bakıldığında birinci örnekteki gül sözcüğü ikinci örnektekinden farklıdır. Birinci kullanımdaki kelime isimdir ve GÜL sözlük birimine aittir. İkinci örnekte kullanılan GÜL kelimesi fiil grubuna aittir ve farklı bir sözlük birimdir.


#include<stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 char kelime[50];
 printf("\t-----Kelime Uzunlugu Bul------\n");
 printf("Kelime giriniz....\n");
 gets(kelime);
 int deger;
 deger=strlen(kelime);
 printf("Kelime Uzunlugu: %d",deger);
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar