C Programlama Palindrom Kelime Bulma


Tersten okunduğunda da aynı olan kelimelere palindrom denir. Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct liste{
 char data;
 struct liste *n;
}LST;

int main(){
 LST *ilk,*son,*kp,*q,*r;
 int i=0;
 ilk=kp=new LST;
 q=new LST;
 son=new LST;
 char kelime[20];
 printf("Kelimeyi Giriniz : "); scanf("%s",kelime);
 ilk->data=kelime[0];
 q->data=kelime[0];
 for(i=1;kelime[i]!='\0';i++){
  kp->n=new LST;
  kp=kp->n;
  kp->data=kelime[i]; 
 }
 kp->n=son;
 son->data='\0';
 
 for(i=1;kelime[i]!='\0';i++){
  r=new LST;
  r->data=kelime[i];
  r->n=q;
  q=r; 
 }
 
 
 for(r=q,kp=ilk;kp!=son;kp=kp->n,r=r->n){
  if(r->data!=kp->data){
  printf("Kelimeniz Palindrom Degildir :(\n\n");
  system("pause");
  return 0;
  }
 } 
 printf("Kelimeniz Palindromdur :)\n\n");
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar