Java For Döngüsü

Temel Java Dersleri serisi altında For Döngüsü konusuyla devam ediyoruz.
Yazmış olduğumuz kodda bazı durumlarda bir kodu birden fazla kez çalıştırmamız gerekebilir. Örneğin ekrana 0’dan 9’a kadar değerleri yazdırırken tek tek yazdırmak yerine for döngüsü ile bu işlemi kolaylıkla halledebiliriz. Java dilinde genel olarak for yapısı aşağıdaki gibi gösterilebilir;for(dongu_baslangic_degeri; dongu_kosulu; dongu_deger_degisimi) {

 //kosula uygun kod blogu

}import java.util.*;
public class For {

 public static void main(String[] args) {
 /*
  * Forda ayný while gibi dongulerde kullanýlmaktadýr.Ýlk degiþkende dongunun nerden baslayacaýgýný sonra kaca kadar gýdecegini
  * daha sonrada degerlerý teker teker artýrmaktayýz...
  */
 Scanner input=new Scanner(System.in);
 int deger,toplam=0;
 System.out.println("Kacýncý degere kadar toplamak istiyorsunuz...");
 deger=input.nextInt();
 for(int i=1;i<=deger;i++)
 {
  toplam+=i;
 }
 switch(deger)
 {
 case 1:
  System.out.println("1 = "+toplam);
  break;
 case 2:
  System.out.println("1+2 = "+toplam);
  break;
 case 3:
  System.out.println("1+2+3 = "+ toplam);
  break;
 case 4:
  System.out.println("1+2+..+4= "+toplam);
  break;
 default:
  System.out.println("1+2+....+"+deger+"= "+toplam);
  break;
 }
 }

}

Yorum Gönder

0 Yorumlar