C Programlama Dosya Okuma Yazma
Dosyaya yazma ve okuma işlemlerinde kullanılan fputc(), fgetc(), fputs(), fgets(), fprintf(), fscanf(), fread() ve fwrite() fonksiyonlarının kullanımını gerekli hata kontrol işlemleri ile birlikte tek bir örnek üzerinde incelemektedir.Bu proje C programlama dilinde yazılmıştır.#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
 FILE *fp;
 int id, csize;
 char cdizi[][40]= { "Bilgisayar", "Programlama", "Sayısal", "Sistem" };
 char gdizi[40];
 unsigned char cd;
 double dd;

 // fputc() ve fgetc() fonksiyonları
 if ((fp = fopen ("dosya.txt", "w+")) == NULL) {
   printf("Dosya açma hatası!");
   exit(1);
 }

 for (id=0; id<strlen(cdizi[0]); id++) {
    if(fputc (cdizi[0][id], fp)==EOF) {
     printf("fputc() fonksiyonu dosyaya yazma hatası!");
     fclose(fp);
     exit(1);
    }
 }

 rewind(fp);

 while (!feof(fp)) {
   id = fgetc(fp);
   if (ferror(fp)) {
     printf("Kaynak dosyadan okuma hatası!");
     fclose(fp);
     exit(1);
   }
   if (id!=EOF) printf("%c", id);
 }

 fclose(fp);

 printf("\n");

 // fputs() ve fgets() fonksiyonları
 if ((fp = fopen ("dosya.txt", "w+")) == NULL) {
   printf("Dosya açma hatası!");
   exit(1);
 }

 csize = sizeof(cdizi)/sizeof(cdizi[0]);

 for (id=0; id<csize; id++) {
    // Karakter dizisi sonundaki '\0' karakteri dosyaya yazılmaz.
    if (fputs(cdizi[id], fp)==EOF) {
      printf("fputs() fonksiyonu dosyaya yazma hatası!");
      fclose(fp);
      exit(1);
    }
 }

 rewind(fp);

 for (id=0; id<csize; id++) {
    // Okunan karakterler karakter dizisine atandıktan sonra, dizi sonuna otomatik olarak NULL bir karakter ('\0') eklenir.
    fgets(gdizi, strlen(cdizi[id])+1, fp);
    if (ferror(fp)) {
      printf("fgets() fonksiyonu dosyadan okuma hatası!");
      fclose(fp);
      exit(1);
    }
    printf("%s", gdizi);
 }
 fclose(fp);

 printf("\n");

 // fprintf() ve fscanf() fonksiyonları
 if ((fp = fopen ("dosya.txt", "w+")) == NULL) {
   printf("Dosya açma hatası!");
   exit(1);
 }

 if (fprintf (fp,"%.3f %d %s %c", 654.123, 9852, "Bilgisayar", 'A')<0) {
   printf("fprintf() fonksiyonu dosyaya yazma hatası!");
   fclose(fp);
   exit(1);
 }

 rewind(fp);

 if (fscanf (fp,"%lf%d%s %c", &dd, &id, gdizi, &cd)==EOF) {
   printf("fscanf() fonksiyonu dosyadan okuma hatası!");
   fclose(fp);
   exit(1);
 }

 printf("%.3f %d %s %c\n", dd, id, gdizi, cd);

 fclose (fp);

 // fread() ve fwrite() fonksiyonları
 if ((fp = fopen ("dosya.txt", "w+")) == NULL) {
   printf("Dosya açma hatası!");
   exit(1);
 }

 if (fwrite(cdizi[0], strlen(cdizi[0]), 1, fp) != 1) {
   printf("Dosyaya yazma hatası!\n");
   exit(1);
 }

 rewind(fp);

 // Okunan karakterler karakter dizisine atandıktan sonra, dizi sonuna otomatik olarak NULL bir karakter ('\0') eklenmez.
 if (fread(gdizi, strlen(cdizi[0]), 1, fp) != 1) {
   printf("Dosyadan okuma hatası!\n");
   exit(1);
 }

 // Okunan karakter dizisi sonuna boş karakter ekleme
 gdizi[strlen(cdizi[0])] = '\0';

 printf("%s", gdizi);

 fclose (fp);

 return 0;
}


Yorum Gönder

0 Yorumlar