C Programlama Rakamları Kelime İle Yaz

Doğal sayılar kümesi ve onluk sayma sistemi
N={ 0,1,2,3,4,5,6....} kümesine doğal sayılar kümesi denir. Doğal sayılar kümesinden 0 (sıfır ) sayısısnın çıkarılamsı ile  elde edilen S={1,,2,3,4,5,6..} kümesine sayma sayıları denir(nedir) Ayrıca S ⊂ N dir.
Rakam nedir?
Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam denir. {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Doğal sayılarda sıralama
Doğal sayıları küçükten büyüğe doğru 0<1<2<3<4<5... şeklinde sıralanır.

Ardışık doğal sayılar nedir?
Bu şekilde ard arda gelen sayılara ardışık doğal sayılar denir.
Basamak değeri:Bir doğal sayıdaki rakamın,bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.
Basamak değeri,rakam ve rakamın bulunduğu basamağın değerinin çarpılması ile elde edilir.

2.100000=200000=Yüz binler basamağı
3.10000=30000=On binler basamağı
4.1000=4000=Binler basamağı
5.100=500=Yüzler basamağı
0.10=0=Onlar basamağı
1.1=1=Birler basamağı