C Programlama Rehber Uygulaması ( Dosyaya Yazma ,Okuma ,Listeleme)Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil.Kelime anlamı budur.Biz burada ise telefon rehberi yapacağız.Bunu pointer  ,kok gibi etmenler ile yapacağız.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
typedef struct liste
{
 int tel;
 char isim[50],soyad[50];
 struct liste *sag;
}lst;
lst *kok=NULL,*onceki=NULL,*silme=NULL;
int sayac=0;

void eklenecek(lst *root,lst *ekle)
{
 if(root==NULL)
 {
 kok=ekle;
 }
 else
 {
 if(root->sag==NULL)
 {
  root->sag=ekle;
 }
 else
 {
  eklenecek(root->sag,ekle);
 }
 }
}
void aranacak(lst *root,int ara)
{
 if(root->tel==ara)
 {
 printf("Aradiginiz telefon numarasi bulunmustur!!!"); 
 }
 else
 {
 aranacak(root->sag,ara); 
 }
 
}
void listele(lst *root)
{
 FILE *dosya;
 if((dosya=fopen("rehber.txt","a"))==NULL)
 {
 printf("Dosya acilamamistir!!");
 }
 
 
 if(root==NULL)
 {
 printf("Listelenecek eleman bulunamamistir!\n");
 }
 else
 {
 if(root!=NULL)
 {
  printf("%s\n",root->isim);
  printf("%s\n",root->soyad);
  printf("%d\n",root->tel);
  fprintf(dosya,"%s ,%s,%d\n",root->isim,root->soyad,root->tel);
  listele(root->sag);
 }
 }
}
void silinecek(lst *root,int sil)
{
 
 
 if(root->tel!=sil && root!=NULL)
 {
 onceki=root;
 sayac++;
 silinecek(root->sag,sil); 
 }
 else
 {
 if(root->tel==sil && sayac==0)
 {
  silme=kok;
  kok=kok->sag;
  free(silme);
 }
 else if(root->tel==sil && sayac>0)
 {
  silme=root;
  onceki->sag=root->sag;
  free(silme);
 }
 else if(root->tel==sil && root->sag==NULL)
 { silme=root;
  free(silme);
  root=onceki;
  root->sag==NULL;
  
 }
 }
}
int main()
{
 system("color 5a");
 lst *ekle,*deger;
 int secenek;
 int ara,sil;
 int cikmak;
 
 do
 {
 geri:
 printf("Rehbere eklemek icin --1\nRehberde arama yapmak için --2\nRehberi listelemek için--3\nRehberden silmek icin--4\nRehberden cikmak icin--5\n basiniz..\n");
 scanf("%d",&secenek);
 switch(secenek)
 {
 case 1:
 ekle=(lst*)malloc(sizeof(lst));
 if(ekle==NULL)
 {
  printf("Ramde eklenecek alan kalmamistir..\n");
 }
 printf("Adini giriniz..\n");
 scanf("%s",ekle->isim);
 printf("Soyadini giriniz...\n");
 scanf("%s",ekle->soyad);
 printf("Telefon numarasini girniz..\n");
 scanf("%d",&ekle->tel);
 ekle->sag=NULL;
 eklenecek(kok,ekle);
 break;
 case 2:
 printf("Aranacak tel numarasini giriniz...\n");
 scanf("%d",&ara);
 if(kok==NULL)
 {
  printf("Rehber bostur..\n");
 }
 else
 {
  aranacak(kok,ara); 
 }
 break;
 case 3:
 listele(kok);
 break;
 case 4:
 printf("Silinecek kaydin tel numarasini giriniz.");
 scanf("%d",&sil);
 if(kok==NULL)
 {
  printf("Silinecek eleman bulunamamistir..\n");
 }
 else
 silinecek(kok,sil);
 break;
 case 5:
 system("CLS");
 exit(0);
 break;
 default:
 printf("Hatali secim yapdiniz...\n");
 goto geri;
 }
 printf("Cikmak icin -1 basiniz..\n");
 scanf("%d",&cikmak);
 }while(cikmak!=-1);
 system("pause");
 return 0; 
} 


Yorum Gönder

0 Yorumlar