10 Ocak 2020 Cuma

Java Örnek ile Öğrenme String Methodları

String sınıfı metodları genellikle metinler üzerinde, karakter karakterlari üzerinde işlem yapmayı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Yapacağımız arama işlemleri, karşılaştırma işelemleri, karakter katarları silmek ve daha bir çok işlem için kullanılır. Bu serimizde bir çok String sınıf metodunda bahs edip,  örnekler üzerinde inceleme yapacağız.


1
2
3
4
5
import java.util.*; public class StringMetodlarý { public static void main(String[] args) { Scanner input=new Scanner(System.in); String kelime; System.out.println("Bir cumle giriniz...."); kelime=input.nextLine(); System.out.println("Girdiginiz stringin uzunlugu : "+kelime.length());//lenght kelime uzunlugunu ve dizi uzunlugunu bulmada kullanýlmaktadýr. System.out.println("Girdiginiz kelimenin belli bir kýsmý: "+ kelime.substring(8,kelime.length()));//substring girilen degerler arasýndaki kelimeyi yazmaktadýr.8 dahil ama en sonu dahil degildir.Bunun için substring kullanmaktadýr. // substrin aradaki stringi almaktadýr.ilk girilen eleman dahil digerleri dahil degildir. System.out.println("Giridginiz kelimede e harfi nerden baþlýyor.."+kelime.indexOf("e"));//Burda ise yani indexOf ile girilen kelimenin yada harfin cumllede kacýncý adresden baþladýgýný soylemektedir. System.out.println("Girdiginiz kelimenin diger baþka kelimeyle eþleþip eþleþmedigi için equals yada equalsIgnoreCase girilmektedir."); System.out.println("Baþka bir kelime giriniz..."); String kelime2=input.nextLine(); System.out.println("Grlen kelimeler eþitmi: " +kelime.equals(kelime2)); System.out.println("Girilen cümledeki butun harfleri buyutmek için toUpperCase girilmektedir."+kelime.toUpperCase()); System.out.println("Girilen cümledeki butun harfleri kucultmek için toLowerCase girilmektedir."+kelime2.toLowerCase()); System.out.println("Bir cümlenin baþýndaki ve sonundaki boþlukjlerý yok etmek için trim kullanýlmaktadýr..."+kelime.trim()); String dizi[]=kelime.split(" "); System.out.println("Bir cumleyi kelimelere bolmek istiyorsak split fonksitonu kullanmaktayýz."+dizi[0]);//burda kelimeleri boþluga göre ayýrmaktadýr... System.out.println("Bir kelimedeki herangi bir indexdeki harfi cekmek için charAt kullanýlmaktadýr..."+kelime2.charAt(6)); } }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder