Java Math Sınıfı

Java dilinde kullanılan standart java sınıfılarından birisidir. Bu sınıfın en büyük özelliği java.lang paketinin içinde olması. Bu paketin dışında olan tüm paketleri import deyimi ile çağırmamız gerekiyor.

Math sınıfında 2 adet sabit tanımlanmıştır:
Math.PI : 3.14…. public static final double PI olarak tanımlanır.
Math.E : 2.71 …. public static final double E olarak tanımlanır.
Math Sınıfına ait birkaç metot;
Abs(x) : x değişkeninin mutlak değeri
Ceil(x) : x değişkenini bir üst tam sayıya dönüştürür. Math.ceil(8.3) = 9 gibi.
Sin(x) : x in trigonometrik sinusu (x in radyan cinsindendir.)
Tan(x) , Acos(x) , Asin(x) , Atan(x) trigonometrik işlemler için kullanılır.
exp(x) : x in kuvvetlerını hesaplanmadı kullanılır.
Pow(x,y): x in y ninci kuvveti
sqrt(x) : x in karekökü
Max(x,y) ve Min(x,y) büyük ve küçük değer için kullanılır.
Random() : Rastgele sayı üretmek için kullanılır.
Matematik Oyunu

import java.util.*;
public class MatematikselOyun {

 public static void main(String args[])
 {
 Scanner giris=new Scanner(System.in);
 int hesap,sayi1,sayi2,secenek,sonuc,index=0,deger;
 System.out.println("........Ýlkokula yönelik Matematiksel Oyun.....");
 /*System.out.print("Ýþlemleri Seciniz....");
 System.out.println("....1 Toplam ......2 Cýkarma........3 Carpma ........4 Bolme ");*/
 Random rand=new Random();// Random sayinin kullanýmý þekildeki gibidir...
 do{
 secenek=rand.nextInt(4)+1;
 switch(secenek)
 {
 case 1:
  sayi1=rand.nextInt(10);
  sayi2=rand.nextInt(10);
  System.out.println(sayi1 +"+ " + sayi2 + "= " );
  sonuc=giris.nextInt();
  hesap=sayi1+sayi2;
  if(sonuc==hesap)
  {
  System.out.println("Sonuc dogrudur...Tebrikler!!!");
  }
  else
  {
  System.out.println("Yanlýþ bildiniz Tekrar giriniz!!");
  while(sonuc!=hesap)
  {
   index++;
   System.out.println(sayi1+ "+ " +sayi2 + "= " );
   sonuc=giris.nextInt();
   hesap=sayi1+sayi2;
   if(index==3)
   {
   System.out.println("Cok çalýþmanýz gerkemektedir...");
   break;
   }
  } 
  if(index!=3)
  {
   System.out.println(index+" Bu kadar adimda bildiniz..");
  }
  }
  break;
 case 2:
  index=0;
  sayi1=rand.nextInt(10);
  sayi2=rand.nextInt(10);
  if(sayi1<sayi2)
  {
  while(sayi1<sayi2)
  {
   sayi1=rand.nextInt(10);
   sayi2=rand.nextInt(10);
   if(sayi1>sayi2)
   {
   break;
   }
  }
  }
  System.out.println(sayi1+"- " + sayi2 + "= " );
  sonuc=giris.nextInt();
  hesap=sayi1-sayi2;
  if(sonuc==hesap)
  {
  System.out.println("Sonuc dogrudur...Tebrikler!!!");
  }
  else
  {
  System.out.println("Yanlýþ bildiniz Tekrar giriniz!!");
  while(sonuc!=hesap)
  {
   index++;
   System.out.println(sayi1+"- " +sayi2 + "= " );
   sonuc=giris.nextInt();
   hesap=sayi1-sayi2;
   if(index==3)
   {
   System.out.println("Cok çalýþmanýz gerkemektedir...");
   break;
   }
  }
  if(index!=3)
  {
   System.out.println(index+" Bu kadar adimda bildiniz..");
  }
  }
  break;
 case 3:
  index=0;
  sayi1=rand.nextInt(10);
  sayi2=rand.nextInt(10);
  System.out.println(sayi1+"* " + sayi2 + "= " );
  sonuc=giris.nextInt();
  hesap=sayi1*sayi2;
  if(sonuc==hesap)
  {
  System.out.println("Sonuc dogrudur...Tebrikler!!!");
  }
  else
  {
  System.out.println("Yanlýþ bildiniz Tekrar giriniz!!");
  while(sonuc!=hesap)
  {
   index++;
   System.out.println(sayi1+"* " +sayi2 + "= " );
   sonuc=giris.nextInt();
   hesap=sayi1*sayi2;
   if(index==3)
   {
   System.out.println("Cok çalýþmanýz gerkemektedir...");
   break;
   }
  }
  if(index!=3)
  {
  System.out.println(index+" Bu kadar adimda bildiniz..");
  } 
  }
  
  break;
 case 4:
  index=0;
  sayi1=rand.nextInt(10);
  sayi2=rand.nextInt(10);
  if(sayi1%sayi2!=0 || sayi2==0 || sayi1<sayi2)
  {
  while(sayi1%sayi2!=0 || sayi2==0 || sayi1<sayi2)
  {
   sayi1=rand.nextInt(10);
   sayi2=rand.nextInt(10);
   if(sayi1%sayi2==0 || sayi2!=0 || sayi1>sayi2)
   {
   break;
   }
  }
  }
  System.out.println(sayi1+"/ " + sayi2 + "= " );
  sonuc=giris.nextInt();
  hesap=sayi1/sayi2;
  if(sonuc==hesap)
  {
  System.out.println("Sonuc dogrudur...Tebrikler!!!");
  }
  else
  {
  System.out.println("Yanlýþ bildiniz Tekrar giriniz!!");
  while(sonuc!=hesap)
  {
   index++;
   System.out.println(sayi1+"/ " +sayi2 + "= " );
   sonuc=giris.nextInt();
   hesap=sayi1/sayi2;
   if(index==3)
   {
   System.out.println("Cok çalýþmanýz gerkemektedir...");
   break;
   }
  }
  if(index!=3)
  {
  System.out.println(index+" Bu kadar adimda bildiniz..");
  } 
  }
  
  break;
  
  
 }
 System.out.println("Cıkmak icin -1 basiniz...");
 deger=giris.nextInt();
 }while(deger!=-1);
  
 }
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar