Soket Programlama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Soket Programlama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Soket Programlama 2

Yazılan kod yorum satırıyla size anlatılmaya çalışılacaktır.Daha öncede bahsetdildiği gibi kodu C++ dilinde yazılmıştır.Kodumuz üç sınıftan oluşmaktadır.Üç sınıftan oluşmaktadır. İlk sınıfımız Receiver sınıfımız dır. Bu sınıfta veriler sendto fonksiyonu ile  yollanmıştır.İkinci sınıfımız ise Server sınıfıdır.Bu sınıfta veriler hem alınmakta hem de gönderilmektedir. Sendto fonksiyonu ile gönderilip Recvfrom fonksiyonu ile veriler alınmaktadır.En son olarak Sender sınıfımız bulunmaktadır ,bu sınıfta ise veriler alınmaktadır.
Bu sınıfta veriler alındığı için burada kaç milisaniye de geldiğinin hesabı yapmaktayız. Soket programlama UDP  protokolü ile yazılmıştır.Server sınıfı verinin alındığı sınıftır. Client ise  verinin iletildiği bölgedir.

Soket Programlama 1

Bugün soket programlama anlatılacaktır. Soket programlama örneğinde 2 bilgisayar arasında anlık veri yollanmaktadır.Program C++ dilinde yazılmıştır. Program anlık veri yollamaktadır ve bunun kaç milisaniye sürdüğünü bildirmektedir. Soket programlama UDP  protokolü kullanarak yazılmıştır. UDP protokolünde veri kaybı olmaktadır.Programım da  veri kaybı olmaktadır.Bu kaybı sıfıra indirmemiz gerekmektedir.Veri kaybının olmasının sebebi UDP protokolün de verinin iletilip iletilmediği hakkında emin olunmadan , diğer veri yollaması yapmasından kaynaklanmaktadır. Yazdığımız soket programlama 3 adet sınıf bulunmaktadır. Bu sınıflar cmd ekranında çalıştırdığımızda  sonucu net bir şekilde görmekteyiz.