Arduino Değişken TanımlaArduino programlama dersine devam etmekteyiz bu dersimizde değişkenleri işlemekteyiz. Arduino programına  adım adım geçmekteyiz.Daha fazla bilgi için sitemizi takipte kalmayı unutmayınız,diğer sosyal ortamlarından da takip edebilirsiniz.Dersimize geçecek olursak arduino programını indirmemiz gerekmektedir. İndereceğimiz adrese aşağıda ulaşabilirsiniz.

Arduino İndir

Programımızı indirip kurduktan sonra programımızı açıyoruz.Değişken tipleri int ,char,long,float,double değişkenleri bizi karşılamaktadır.Bu değişkenlerin hepsi ram de belli bir alan kaplamaktadır.Bu değişkenlerin ramde kaç byte kabladağı konusundaki bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. TİP  DEKLARASYON   printf(  );  scanf(  );   Minimum  Maksimum  Byte 
 Karakter char degisken; printf("%c",degisken);  scanf("%c",&degisken); -1281271
 Kısa Tam Sayı short degisken; printf("%d",degisken);  scanf("%d",&degisken); -32768327672
 Tamsayı int degisken; printf("%d",degisken);  scanf("%d",&degisken); -32768327672
Uzun Tamsayılong int degisken;printf("%ld",degisken);scanf("%ld",&degisken);-214748364821474836474
İşaretsiz Tamsayıunsigned int degisken;printf("%u",degisken);scanf("%u",&degisken);0655352
İşaretsiz Uzun Tamsayılong unsigned degisken;printf("%lu",degisken);scanf("%lu",&degisken);042949672954
Virgüllü Sayıfloat degisken;printf("%f",degisken);scanf("%f",&degisken);1,17549e-383,40282e+384
Uzun Virgüllü Sayıdouble degisken;printf("%lf",degisken);scanf("%lf",&degisken);2,22504e-3081,79769e+3088

Değişken tanımlarken  şu yapıyı kullanmaktayız.Değişken tipi  değişken adı şeklinde tanımlanmaktadır.Bu değişken tiplerini kullanarak değer ataya bilmekteyiz. İlk değişken tanımlarken  bir değer atanabilirken daha sonrada değer atabiliriz.
char kelime='a';
int sayi=5;
şeklinde atama yapılmaktadır.Değişken tanımlama biçimleri şu şekildedir.
int sayi;
char karakter
long uzun_sayi
double 06yazilimtuneli dediğimizde hata verecektir.Değişken isimleri vermenin belli kuralları vardır.Değişken isimleri rakamla başlayamaz.Büyük ve küçük yazma arasında farklar mevcuttur.Daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyiniz.


Arduino Değişken Tanımlama

Yorum Gönder

0 Yorumlar