C Programlama Dersi #2

Bütün kodlamacılara selamlar bugün sizlerle birlikte C programlama dersine devam edeceğiz.Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu C programlamada değişkenler olacaktır.Dersimizi fazla uzun tutmamaya çalıştım.Öncelikle C programlama dili temel bir dil olarak geçmektedir .Algoritmanızı geliştirmek için   uygun bir dil olacaktır.Özellikle yeni başlayan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim.Değişken tanımlaması şekilde olmaktadır.


Değişken türü değişken ismi;
şeklinde ifade edilmektedir.Her değişken türü farklı bir  anlama gelmektedir.Buna göre değişken belirlemeden önce hangi değişkeni nereden kullanmanız gerektiğini kavramanız gerekmektedir.
Değişkenlerinizi ilk tanımlarken değer ataması yapabilirsiniz.Değişkenler C dilinde yaklaşık olarak sekize ayrılmaktadır.Değişken türlerini sıralayacak olursak şu şekildedir.
  1. int
  2. float
  3. double
  4. char
  5. unsigned int
  6.  long int
  7. long unsigned
  8. short 
şeklinde sınıflandırılmaktadır.Bu değişkenleri hepsi farklı yerlerde ve farklı anlamlarda kullanılmaktadır.Bütün değişkenlerin hafızada tutuğu  değerler arasında farklılık vardır.Hafızada farklı boyutlarda yer kaplamaktadırlar.Bu değişenleri kullanım örnekleri şu şekildedir.

int tamSayıDegeri;
char  karakter;
float  virgüllü_tamsayı;
double  uzunVirgüllüTamSayı;
unsigned int  pozitifTamSayılar;
Arkadaşlar yukarıda belirtildiği kullanılmaktadır.Arkadaşlar değişken isimlerini kullanırken de bazı kurallar vardır.Bu kurallar değişken isimleri sayı ile başlayamaz,ilk kelime geri kalanı büyük gibi kurallar yer almaktadır.Atama yapmak istediğimiz de ise şu şekilde atam yapmaktayız.

int tamSayiDegeri=5;

 TİP  DEKLARASYON   printf(  );  scanf(  );   Minimum  Maksimum  Byte 
 Karakter char degisken; printf("%c",degisken);  scanf("%c",&degisken); -1281271
 Kısa Tam Sayı short degisken; printf("%d",degisken);  scanf("%d",&degisken); -32768327672
 Tamsayı int degisken; printf("%d",degisken);  scanf("%d",&degisken); -32768327672
Uzun Tamsayılong int degisken;printf("%ld",degisken);scanf("%ld",&degisken);-214748364821474836474
İşaretsiz Tamsayıunsigned int degisken;printf("%u",degisken);scanf("%u",&degisken);0655352
İşaretsiz Uzun Tamsayılong unsigned degisken;printf("%lu",degisken);scanf("%lu",&degisken);042949672954
Virgüllü Sayıfloat degisken;printf("%f",degisken);scanf("%f",&degisken);1,17549e-383,40282e+384
Uzun Virgüllü Sayıdouble degisken;printf("%lf",degisken);scanf("%lf",&degisken);2,22504e-3081,79769e+3088

Değişkenlerin hafızada kapladığı alan  tablo şeklinde gösterilmiştir.Arkadaşlar daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar