Yazılım Dersleri Visual Studio C# -4

Textbox (metin kutusu) kontrolü programın çalışması esnasında kullanıcıdan bilgi alabilmemizi sağlar. Kullanıcının bu kontrole girdiği bilgi program tarafından işlenerek sonuç üretilebilir ya da kayıt edilebilir.
En önemli ve en çok kullanılan özelliği Text özelliğidir. Metin kutusu içindeki bilgiye bu özellik ile ulaşılır. Örneğin;
yazilimtuneli = TextBox1.Text;
Yukarıdaki kod ile kutu içerisindeki bilgi  yazilimtuneli değişkenine aktarılır.

Textbox kontrolünün bazı özellikleri:

Readonly: Bu özellik varsayılan olarak False'dur. Eğer True yapılırsa kullanıcı metin kutusunu görebilir ve içindeki metni seçebilir fakat içindeki metni değiştiremez. Yani sadece okunur hale gelir.

Maxlength: Metin kutusuna girilebilecek karakter sayısını sınırlamamızı sağlar. Örneğin maxlength özelliği 15 yapılırsa, kullanıcı bu kutuya 15 karakterden fazla bilgi giremez.
Multiline: Metin kutuları normalde tek satır görünümündedirler. Çok satırlı hale getirmek için Multiline özelliğini True yapmalıyız. Ardından fare ile ya da Height özelliği ile kutunun yüksekliğini değiştirebiliriz.
Font: Bu özellik ve altındaki diğer özellikler kullanılarak yazı tipi, yazı rengi, boyutu gibi ayarlar yapılabilir.
Location (x,y): Metin kutusunun form üzerindeki yerini ayarlamamızı sağlar. X özelliği kontrolün soldan kaç pixel uzakta olacağını, Y özelliği ise kontrolün üstten kaç pixel uzakta olacağını belirler.
Passwordchar: O metin kutusuna parola vb bilgiler girilecek ise, girilen karakterlerin yerine başka karakterlerin görünmesini sağlar. Örneğin Passwordchar özelliğine + girersek, kullanıcının girdiği her karakter için bir + karakteri görünecektir.
Scrollbars: Çok satırlı metin kutularında dikey ve yatay kaydırma çubuklarının görünüp görünmeyeceği buradan belirlenir.
Textalign: Metin kutusundaki metnin hizalaması buradan ayarlanır.
Cursor: Metin kutusu üzerine gelindiğinde fare imlecinin işaret değiştirmesini sağlar.
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
TextBox1.Text = "Yozgat";
Kutu içerisine "Yozgat" yazılır.
isim = TextBox1.Text;
Kutu içindeki bilgi isim değişkenine alınır.
TextBox1.BackColor = Color.Red;
Kutunun arka plan rengi kırmızı olur.
TextBox1.ForeColor = Color.Yellow;
Kutu içindeki metnin rengi sarı olur.
TextBox1.ReadOnly = True;
Kutu sadece okunur duruma gelir. İçeriği seçilebilir ama değiştirilemez.
TextBox1.Enabled = False;
Kutu pasif hale gelir. İçine tıklanamaz, seçilemez ve değiştirilemez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar