Yazılım Dersleri Visual Studio C# - 5

C# Location Özelliği

Form üzerindeki nesnelerin yerleri, formun sol ve üst kenarına olan uzaklıkları ile belirlenir.
X özelliği, nesnenin formun sol kenarına olan uzaklığını belirler.
Y özelliği ise nesnenin formun üst kenarına olan uzaklığını belirler.
Bu özellikler properties panelinden ya da fare ile sürüklenerek değiştirildiğinde, o nesnenin başlangıçtaki yeri belirlenmiş olur.
Programın çalışması esnasında bir nesnenin konumunu kod ile değiştirmek istersek şu şekilde yapabiliriz.

Örneğin textBox1 nesnesini soldan ve üstten 40 piksel uzaklığa yerleştirilmesi için:
textBox1.Location = new Point ( 40, 40 ) ;
Aşağıdaki örnekte ise butonlardan biri her tıklandığında nesneyi 10 piksel sağa kaydırıyor. Diğer buton da her tıklandığında 10 piksel sola kaydırıyor.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Location = new Point(textBox1.Location.X + 10, 200);
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Location = new Point(textBox1.Location.X - 10, 200);
}
Visual C# Önemli Terimler

 • Text: Metin, yazı
 • Width: Genişlik
 • Height: Yükseklik
 • Size: Boyut
 • Backcolor: Arka plan rengi
 • Forecolor: Ön plan rengi (metin rengi için de kullanılıyor)
 • Border: Kenarlık
 • Style: Stil
 • Solution: Çözüm – Proje
 • Properties: Özellikler
 • ToolBox: Araç kutusu
 • Enabled: Etkin
 • Disabled: Devre dışı
 • Read Only: Sadece okunur, değiştirilemez (Enabled özelliğinden farkı metnin seçilebilir olmasıdır.)
 • Location: Konum, yer
 • X: Nesnenin formun en solundan uzaklığı
 • Y: Nesnenin formun en üstünden uzaklığı
 • MaxLength: Metin kutusuna girilebilecek maximum karakter sayısı
 • MultiLine: Çok satırlı (Metin kutularının yüksekliğini artırabilmek için bu özellik True yapılmalıdır.)
 • PassWordChar: Parola alanlarında karakterlerin yerine gösterilecek simge
 • Text Align: Metin hizalaması
 • Visible: Görünür
 • Click: Tıklama
 • Double Click: Çift tıklama
 • Text Changed: Metin değiştiğindeYorum Gönder

0 Yorumlar