Yazılım Dersleri Visual Studio C# - 6

EVENT ve PROSEDÜRLER
C# gibi diller, olay yönlendirmeli programlama dilleridir. Örneğin kullanıcının bir butona tıklaması, metin kutusundaki metni değiştirmesi, bir kontrolü seçmesi gibi olaylar için “alt programlar” yazılabilir.
Örneğin buton kontrolü için oluşturulan şu alt programı çok sık kullanacağız:

Button1_Click(name)
Alt programa verilen bu isim, aynı zamanda o alt programın ne zaman çalışacağını da ifade etmektedir.
Button1_Click adındaki alt program, button1 nesnesine tıklandığında çalışacak ve kendi içerisindeki komutları yerine getirecektir.Kendi içerisinde yerine getirecek komutlar ile işlemleri adım adım gerçekleştire bileceğiz.
Button ve Textbox kontrolleri için şu olaylar da örnek olarak verilebilir:
Click: Tıklama olayıdır. Belirtilen nesneye tıklandığında çalışır.
TextChanged: Metnin değişmesi olayıdır. Örneğin textBox_TextChanged alt programı, textbox isimli metin kutusundaki metin değiştiğinde çalışır.
SelectedIndexChanged: ComboBox ve listBox gibi nesnelerin seçili elemanları değiştirildiğinde çalışır.
CheckedChanged: CheckBox ve radioButton gibi nesnelerin durumlarında değişiklik yapıldığında çalışır.
DoubleClick: Çift tıklama olayıdır. Belirtilen nesneye çift tıklandığında çalışır. Örneğin Button_DoubleClick isimli alt program, button nesnesine çift tıklandığında çalışır.
KeyPress: Klavyeden bir tuşa basıldığında ve basıldığı sürece çalışır.
MouseMove: Fare bir kontrol üzerinde hareket ettirildiğinde çalışır.
MouseHover: Fare ile bir nesnenin üzerine gelindiğinde çalışır.
Görsel programlama dillerinde yukarıda sayılanlara benzer daha birçok olay mevcuttur. Bir nesne için geçerli olan tüm olayları görmek için aşağıdaki resimde gösterilen Actions butonuna tıklayınız (üzerinde şimşek simgesi olan). Bu buton Properties paneli üzerindedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar