Kotlin Dersleri - 2

Bu derste ilk Kotlin programımızı yazmaya başlayacağız. Kotlin programında program başlangıç noktası main fonksiyonudur. Fonksiyon dışında kalan alanlar ise Root olarak adlandırılır. Bu alanda tanımlanan değişkenler global olarak davranırlar.

fun main(args: Array<String>) {       println("Merhaba Yazilim Tüneli")}

Tüm fonksiyonlar "fun" ön eki ile başlarlar, yukarıdaki kod ile main fonksiyonu tanımlandı ve println() komutu ile string konsola basılmış oldu. Kotlin dilinde satır sonlarına ";" noktalı virgül koymaya gerek yoktur. Bu alışkanlık java dilinden sonra son bulmaktadır.

Değişken tanımlama da ise iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan biri sabit değerli değişkenler için "val" ve değişen değerler için "var" ön eki kullanılmaktadır. Val değeri javadaki final değeriyle aynı yapıdadır.Main fonksiyonu öncesinde tanımlanmış ve değer atanmış ise bu değişkenler global değişkenler  olarak isimlendirilmektedir. Kotlin de  değişken türünü belirtmenize gerek yoktur. Değerini yazdığınız da  karşısına değeri atanmaktadır.

Global değişkenler tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.  Yukardaki örnekte görüldüğü üzere val ile tanımlanan değişkenlere sonradan değer atanamaz. var ön ekinde ise atanabilir. Değişkenlere tür tanımaması ":Int" şeklinde yapılabileceği gibi atanan değerin türüne göre kotlin derleyicisi bir tür tanımlaması da yapabilmektedir.Burada bazı kafa karıştırıcı kelimeler kullanılmış olabilir. Bunları zamanla anlayacak ve kavrayacaksınız. Fun , Array vb. gibi...

Yorum Gönder

0 Yorumlar