Algoritma Çalıştırma işlemi


Bazen Bir takım algoritmaların ne işe yaradığını anlamak veya algoritmanın doğru çalışıp çalışmadığını test etmek için algoritmayı çalıştırmak gereklidir. Algoritmayı çalıştırmak demek algoritmanın adımlarını sıra ile uygulamak, oluşan değişken değerlerini bir tablo üzerinde göstermek demektir.


1. BAŞLA
2. A OKU
3. B OKU
4. C OKU
5. TOP=0
6. SAY=A
7. TOP = TOP+SAY 8. SAY=SAY+C

9. EĞER SAY<=B İSE 7. ADIMA GİT 10.TOP YAZ
11.SON

Şeklinde verilmiş bir algoritmamız olsun. Bu algoritma için A->3, B->12 ve C->2 değerleri girilince SAY ve TOP değişkenlerinde hangi değerlerin oluşacağını algoritmayı adımlayarak gösterelim.


Değişkenlerin Her birinin Değeri
Açıklama
A
B
C
TOP
SAY
3
12
2
0
3
6. adıma kadar programın ilk çalıştırılışında değişkenlerin elde ettiği değer
3
5
7. ve 8. adımların çalıştırılmasından sonraki değerler
8
7
7. ve 8. değerler tekrar çalıştırılıyor
15
9
9<=12 olduğu için 7. ve 8. tekrar çalıştırılıyor.
24
11
11<=12 olduğu için 7. ve 8. tekrar çalıştırılıyor.
35
13
13<=12 olmadığı için algoritma 10. satırdan çalışmaya devam edecektir. Ve 10. satırdaki ifadeden dolayı ekrana 35 değeri yazılacaktır.


Sayı Sistemleri
Bir Bilgisayar sisteminde tüm bilgi kayıtları ve işlemleri elektriksel devreler üzerinden gerçekleştiği için tek bilinen gerçek elektrik akımının varlığı veya yokluğudur. Bu da matematiksel ve mantıksal olarak ikili sayı sistemine karşılık gelir. Çoğunlukla ikili sayı sistemindeki 0 değeri elektrik olmadığını 1 değeri ise bir elektriksel gerilimin olduğunu anlatır. Bu iki sayısal değer (0 ile 1) ikili sayı sisteminin rakamlarıdır. Ve bilgisayarda oluşan tüm değer ve sonuçlar gerçekte bu rakamlar ile anlatılabilirler. Ancak bizim bu sayısal değerleri anlamamız zor olduğu için sayısal olarak onluk sayı sistemini kullanırız.
Tabandan Tabana Çevrim
Böyle olunca sayıların gerektiği durumlarda tabandan tabana çevrilebilmesi gereklidir. İlköğrenim düzeyinde görmüş olabileceğiniz yöntemlere burada bir değinmekte fayda bulunmaktadır.
Bu rakamların her biri bilgisayar da bit denilen alanlarda tutulmaktadır.
İkili Sayı isteminden onlu sayı sistemine çevrim
Elimizdeki ikili sayının en sağındaki basamak sıfırıncı basamak olmak kaydıyla tüm basamaklarımız sola doğru numaralandırılır. Sonra her basamaktaki sayısal değeri 2basamak değeri ile çarpar ve bulunan tüm değerleri toplarız.


7
6
5
4
3
2
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1

=1*20 + 1*21 + 0*22 + 1*23 + 1*24 + 0*25 + 0*26 + 1*27
=1 + 2 + 0+ 8 + 16 + 0 + 0 + 128
=155
Onlu Sayı isteminden ikili sayı sistemine çevrim
Eldeki onlu sayı sürekli 2 değerine bölünerek işlem yapılır. Bölme işlemi en son bölümün 0 olduğu noktaya kadar devam eder. Elde edilen bölme tablosunda en son kalanlar sondan başa doğru yan yana yazılır ve sayının ikilik tabandaki karşılığı bulunmuş olur.
Örneğin elimizde 156 gibi sayısal bir değer olsun. 


İşlem
Bölüm
Kalan
155 / 2
77
1
77 / 2
38
1
38 / 2
19
0
19 / 2
9
1
9 /2
4
1
4 /2
2
0
2 /2
1
0
1 /2
0
1

Sonuç Kalan sütunundaki değerlerin aşağıdan yukarı dizilmesi ile 1 0 0 1 1 0 1 1 olarak elde edilir.
Diğer Sayı Sistemleri
0..X şeklinde bir dizi rakama sahip olan sayı sistemleri X+1’li sayı sistemi olarak anılır. Örneğin 0..7 arasında rakamlarla ifade edilen sayı sistemi 8’li sayı sistemidir. Bunun gibi bir programcının bilmesi gerekebilecek 16’li sayı sistemi vardır. Bu sistemde sayılar 0..9’a kadar gider ve sonrasında A,B,C,D,E,F gibi rakamları da 10,11,12,13,14,15 gibi değerleri ifade etmek için kullanılır.
Bu sayı sistemleri haricinde 3’lü, 5’li vb sistemler bulunabilir/bulunur. Ancak bir bilgisayar programcısı ikili, sekizli, onlu, onaltılık sistemleri kullanır ve bu sistemlerden haberdardır. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar