Veri İşleme Nedir ? Kullanım alanları nelerdir ?


Veri işleme, verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve kullanılabilir hale getirilmesi süreçlerini içeren bir bilgi teknolojisi kavramıdır. Veri işleme, verilerin kullanıcılar, organizasyonlar veya sistemler tarafından anlamlandırılabilecek ve kullanılabilecek şekilde dönüştürülmesini sağlar. Veri işleme, birçok farklı alan ve endüstri için kullanılabilir ve çeşitli yöntemler, teknolojiler ve araçlar kullanabilir.

Veri işleme, aşağıdaki alanlarda kullanılır:

  1. İş Zekası: Veri işleme, işletmelerin iş zekası faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması yoluyla işletmeler, iş süreçlerini, müşteri davranışlarını, pazar trendlerini ve diğer kritik bilgileri anlamak için veri işleme tekniklerinden faydalanabilir.

  2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM): Veri işleme, müşteri verilerini toplamak, analiz etmek ve kullanıcıların ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için kullanılır. Bu, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

  3. Sağlık Hizmetleri: Veri işleme, sağlık sektöründe hasta verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve hastaların tedavi süreçlerinin izlenmesi için kullanılabilir. Bu, hastane yönetimi, hastane otomasyonu, hastalık kontrolü ve tedavi planlaması gibi alanlarda kullanılabilir.

  4. Finans: Veri işleme, finans sektöründe finansal verilerin analiz edilmesi, portföy yönetimi, risk yönetimi, müşteri kredisi değerlendirmesi ve dolandırıcılık tespiti gibi faaliyetler için kullanılabilir.

  5. Pazarlama: Veri işleme, pazarlama stratejilerini geliştirmek için müşteri verilerini analiz etmek ve pazarlama kampanyalarını optimize etmek için kullanılabilir. Müşteri segmentasyonu, pazar araştırması, tüketici davranış analizi gibi pazarlama alanlarında veri işleme yaygın olarak kullanılır.

Bilgisayarımızda anlatmak, görmek, duymak istediğimiz her bilgi veya medya bilgisayar ortamında sayısal olarak saklanır. Bunların üzerinde yapacağınız işlemlerin çoğu da aslında matematiksel veya mantıksal işlemlerdir. Örneğin bir çizim bilgisayarda nokta nokta saklanır. İki boyutlu bir düzlem üzerinde (0,0) koordinatındaki noktanın rengi sayısal olarak verilir. Örneğin bu değer 0 ise renk siyah 65555 ise renk beyazdır. Bu sayısal değeri değiştirerek (0,0) koordinatındaki noktanın rengini değiştirmiş olursunuz.

Aynen bu şekilde tüm bilgiler bilgisayar ortamında uygun sayısal veriler şeklinde tutulur. Yapılacak işlemler bu verilerin üzerinde matematiksel ya da mantıksal yollarla yapılan işlemlerdir. Bir resmin büyütülüp küçültülmesi resimlerin üzerine efekt eklenmesi, seslere efektlerin eklenmesi, video görüntülerinde istenilen ekleme ve çıkarmaların yapılması, bir nesnenin üç boyutlu görüntüsünün elde edilip hareket kazandırılması gibi onlarca konu veri işleme esaslarına dayanan hesaplamalarla elde edilir. Bu tip kavramların her biri için internet’ten algoritma vb. aratılıp kullanılabilir.

Veri İşleme Nedir ? Kullanım alanları nelerdir ?

Yorum Gönder

0 Yorumlar