Algoritma Örnekleri ve Açıklamaları - 1


1. Soru
Klavyeden girilecek X değerinden N değerine kadar tüm doğal sayıları listeleyen algoritmayı geliştiriniz.
Çözüm: X değişkeni ve N değişkeni klavyeden girilecek olup X’den N’e kadar elde edilecek her bir değer ekrana yazılacaktır.
1. X OKU
2. N OKU
3. X YAZ
4. X=X+1
5. EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT
6.SON


2. Soru
Klavyeden girilecek bir N değerine kadar fibonecci dizisini bulan algoritmayı geliştiriniz. Fibonecci dizisi 1 1 değerleri ile başlar ve yeni değer kendinden öndeki iki değerin toplamı olarak bulunur. (1 1 2 3 5 8 13 21...)
Çözüm: Fibonecci dizisi a,b,c şeklinde 3 değişken ile hesaplanabilecek bir dizidir. Çünkü sürekli a ile b toplanarak c üretilir ve sonra bu a, b, c değişkenleri kaydırılır. 


7. N OKU
8. A=1
9. B=1
10.A,B YAZ
11.C=A+B
12.EĞER C>N İSE 11. GİT

13.C YAZ
14.A=B
15.B=C
16. 11. ADIMA GİT

17.SON3. Soru
Klavyeden girilen bir sayının tüm tam bölenlerini bulup listeleyen (Ekrana yazan) bir algoritma geliştiriniz.

Çözüm: Bu örneği çözebilmek için böleni kalma operatörünün varlığını kabul edeceğiz. Bu amaçla C dilinde de kullanılan % operatörünü kalanı bulma operatörü olarak kullanacağız. 


18.N OKU
19.X=1
20.EĞER N%X=0 İSE X YAZ 21.X=X+1
22.EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT

23.SON


4. Soru
Klavyeden girilen üç sayıdan büyüklük sıralamasına göre ortadakini bulup ekrana yazan program için algoritma yazınız.
Çözüm: Bu algoritma üç sayının klasik yollarla sıralanmasını ya da büyüklük sıralamasının bulunmasının ne denli zor olduğunu anlatmaya çalışan bir örnektir. 


24.A, B, C OKU
25.EĞER A>B VE B>C İSE B YAZ 

26.EĞER C>B VE B>A İSE B YAZ 
27.EĞER B>A VE A>C İSE A YAZ 
28.EĞER C>A VE A>B İSE A YAZ 
29.EĞER A>C VE C>B İSE C YAZ 
30.EĞER B>C VE C>A İSE C YAZ
31.SON 

Bir çok örnekle kaldığımız yerden bir sonraki yazımızda devam edeceğiz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar