MVC ve MVVM nedir ? Kullanım amaçları nelerdir ?


MVVM Tasarım Modeli
Günümüzde  yazılım sistemlerinin  karmaşık  hale  gelmesiyle  beraber  bu  sistemleri yönetmek  için  kullanılan  kullanıcı  arayüzleri  de  karmaşık  hale  gelmeye  başlamıştır. Özellikle  girilen  verilerin  tanımlanmış  kurallara  göre  geçerlenmesinin  gerektiği durumlarda  kullanıcı  dostu  arayüzler  geliştirmek  zor  bir  problem  halini  almıştır.  Bu verilerin  hiyerarşik  olması  ve  farklı  seviyelerdeki  parametre  gruplarındaki hata/uyarıların diğer seviyeleri de etkilemesi gibi durumlar ortaya çıktığında bu problem daha  da  zor  hale  gelmektedir.

Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz tasarım deseni MVVM(Model-View-ViewModel) dir. Kullanıcı arayüzü  geliştirirken  belirli bir  tasarım deseni  kullanmak  geliştirme sürecini daha kolay hale getirmektedir. Buradan  yola çıkarak MVP (Model-View-Presenter) ve MVC  (Model-View-Controller)  gibi  tasarım  desenleri  oluşturulmuştur. Martin  Fowler  MVP  tasarım  desenine  benzeyen  PM  (Presentation  Model)  desenini tanıtmıştır . 2005  yılında  Microsoft  WPF  kütüphanesinin  tasarımcılarından  olan John  Gossman  MVVM  (Model-View-ViewModel)  tasarım  deseninden  ilk  defa bahsetmiştir. MVVM tasarım deseni PM  deseninin WPF kullanarak  özelleştirilmiş hali olarak kabul edilebilir. MVVM ve PM tasarım desenini MVP ve MVC’den ayıran temel  özellik görüntü  modelinin  (ViewModel)  görüntü  bileşeninin (View)  referansına ihtiyaç  duymamasıdır.  MVVM’in  JavaScript  için  geliştirilmiş  versiyonu  olan Knockout.js gibi diğer bazı diller için de geliştirilmiş versiyonları bulunmaktadır. Hiyerarşik  kullanıcı  arayüzlerini  geçerleme  problemini  çözmek  için geliştirilen  MVVM  tasarım deseni  temel altyapısı  anlatılmaktadır.Uygulama geliştirirken göz önünde tutmamız gereken noktalardan biri de uygulama içerisindeki kavramların birbirinden ayrık biçimde çalışacak biçimde geliştirilmesidir(Seperation of concerns) 
Peki MVVM nedir ?
MVVM kullanıcı arayüzünü Business ile logic ayıran popüler bir tasarım deseni türüdür. Proje büyüdükçe , projedeki karmaşıklık daima artar. Projenin test edilebilirliğini zorlaştırmaktadır.
Projelerin karmaşıklık düzeyi artıkça ,  projenin test edilmesi ve test yazılmasıda o derece zorlaşır. Bunun için  geliştiriciler projenin daha kolay kontrol edile bilmesi için ve test edile bilmesi için  tasarım modülleri oluşturmuşlardır. İlk tasarım modeli MVC dir. 1970  ‘lere dayanın bir tarihi olduğu varsayılmaktadır. Günümüzde  projeler büyükçe UI verilen önem artıkça tasarım modülleri yetersiz gelmeye başladı. Bunun üzerine  bu işlemleri karşılaya bilecek yeni tasarım modülleri oluşturuldu. Bizde bu tasarım modüllerinden MVVM  anlatacağız. MVVM  tasarım modülü haricinde pek çok tasarım modülü bulunmaktadır. Bu tasarım modüllerini ,projenizin  yapısına ve bundan önemlisi  test sürecinizin de hangisi işinizi daha kolaylaştırıyor ise  bunun seçmeniz gerekmektedir. Tabiki bu tasarım modüllerinin iyi ve kötü yönleride bulunmaktadır. Siz geliştiriciler için hangi tasarım modülünün avantajı daha fazla ise onu kullanmanız da fayda vardır.

Bu tasarım deseninden önce geliştiriciler MVC ve MVP tasarım desenini kullanmaktaydılar. Bu tasarım desenlerinden herhangi birini biliyorsanız MVVM tasarım desenini anlamanız ve kullanmanız dahada kolaylaşacaktır.

MVVM  Katmanları

MVVM  tasarım deseni toplamda 3 katmandan oluşmaktadır.Bu katmanlar View ,ViewModel ve Modelden oluşmaktadır.Bu katmanların her birinin kendi içinde kuralları mevcuttur.Bu kurallar ile MVVM tasarım modülünde Test Driven Development (TDD)  işlemini kolaylaştırmaktadır. MVVM Tasarım modülü kullanılarak  web platformuna , mobil platforma ve bir çok platforma başarılı şekilde  geliştirme yapılabilmektedir. Aşağıda bulunan şekil MVVM tasarım modülünün çalışma şeklini en iyi şekilde açıklamaktadır. MVVM  tasarım desenindeki  katmanı sırasıyla açıklayalım. 

  • View

Programın arayüzünü oluşturan formlar ve  fragmentlar  MVVM tasarım deseninde  View olarak anılmaktadırlar.View kullanıcı arayüzü yani UI kısmıdır. Her platformun UI kısmı MVVM tasarım deseni için Viewdir.

  • ViewModel

Bir View’ın, tüm iş mantığını barındıran tipe ViewModel denmektedir. View ile Model arasındaki iletişimi sağlar ve View’in durum bilgisini korur. ViewModel felsefesi şunu amaçlar : “Bu sınıfta kontrollere erişmeden, kontrolleri hiç düşünmeden sadece iş mantığını kodlarsınız”.Viewmodelin daha iyi şekilde mantığını kavramamız için örnek vermek gerekirse ,orkestra şefine benzetile bilir.Genelde her bir View, bir ViewModel’a sahiptir. Böylece bağımlılık minimuma yaklaşmış olur. View-ViewModel arasında çift yönlü iletişim vardır , bu iletişim data binding ile sağlanmaktadır. ViewModel-Model arasında ise klasik metot çağırmalar mevcuttur.

  • Model

Veritabanı ya da bir servis referansı ile oluşturulmuş tüm sınıflar model olabilir.Kontrolöre bağlı değildir, bu da birçok bağlamda tekrar kullanılabilir hale getirir. Modeller, uygulamanın verilerini, durumunu ve iş mantığını temsil eden modüler sınıflardır.Model sınıflarımızın modüler olması gerçeği onları çok kolay bir şekilde test etmemize olanak sağlar. Kullanıcı arayüzü ile etkileşime girmezler. Bu da, Junit testlerinin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını test etmek için yeterli olmaktadır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar