try-catch-finally Anlatımı ve Kullanımı


Try-catch-finally blokları, bir programın çalışması sırasında hata meydana geldiğinde bu hatayı ele almak ve gerekli işlemleri yapmak için kullanılır. Bu bloklar genellikle programlama dillerinde yerleşik bir özelliktir.
Try bloğu içinde yer alan kodlar, normal şekilde çalışır ve eğer herhangi bir hata meydana gelmezse, catch bloğu atlanarak, programın devamı sağlanır. Ancak try bloğu içinde bir hata meydana gelirse, hata yakalanır ve ilgili catch bloğu çalışır. Catch bloğu içinde, hatayı ele almak ve gerekli işlemleri yapmak için kod yazılır.
Finally bloğu ise, try-catch blokları sonlandığında mutlaka çalıştırılır. Bu blok içinde, kaynakları serbest bırakmak, dosyaları kapatmak gibi işlemler yapılabilir.


try {
  // hataya sebep olabilecek kodlar burada yazılır
} catch (Exception e) {
  // hata yakalandığında yapılacak işlemler burada yazılır
} finally {
  // her durumda yapılması gereken işlemler burada yazılır
}


Bu örnekte, try bloğu içinde hata meydana geldiğinde, ilgili catch bloğu çalışır ve hata yakalanır. Finally bloğu ise, try-catch blokları sonlandığında mutlaka çalıştırılır. Kotlin dilinde try catch çalışmasına örnek:

fun divide(a: Int, b: Int): Int {
  var result = 0
  try {
    result = a / b
  } catch (e: Exception) {
    println("Hata meydana geldi: ${e.message}")
  } finally {
    println("İşlem tamamlandı.")
  }
  return result
}

fun main() {
  val a = 10
  val b = 0
  val result = divide(a, b)
  println("Sonuç: $result")
}


try-catch-finally Anlatımı ve Kullanımı

Yorum Gönder

0 Yorumlar