Bilgisayar Destekli Egitim

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.
BDE,eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik biçimlerde ifade edilebilmektedir.


 • BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim
 • BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim
 • BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme
 • BÖU: Bilgisayarların Öğretsel Uygulamaları
 • BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim
BDE Ne Değildir?


Eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması BDE uygulaması olarak değerlendirilmez.
 • Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları değildir.
 • Kayıtları düzenlemek ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması değildir.
 • Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması değildir.
 • Sunum programları yoluyla asetat veya bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması değildir.

BDE Nedir?
BDE,
 • bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı,
 • öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren,
 • öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği,
 • kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.
 • öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayarda programlanan derslerile etkileşimde bulunduğu,
 • öğretmenin rehber,
 • bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak tanımlanabilir.
BDE’nin Tarihçesi

1950’ler
 • Programlı Öğretim
 • Öğretme Makinaları

1960’ler

 • Delikli Kartlar
 • Kişiselleştirilmiş Öğretim
 • Bilgisayarla Yönetilen Öğretim

1970’ler

 • Bilgisayar devrimi başlar
 • Minibilgisayarlar
 • Daha güçlü ve küçük bilgisayarlar
 • Eğitim Yazılımlarının miktarı ve çeşitliliğinde artış


1980’ler

 • Kişisel Bilgisayarlar
 • Hipermedia-Hipermetin

Yorum Gönder

0 Yorumlar