C Progralama Yaş Hesaplama

  • Kaç gündür yaşıyorum?
  • Kaç aydır yaşıyorum?
  • Kaç saattir yaşıyorum?
  • Kaç dakikadır yaşıyorum?
  • Doğalı kaç yıl oldu?
  • Doğalı kaç ay oldu?
  • Doğalı kaç gün oldu?

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{ system("color 5a");
 float yil,ay,gun,hafta,saat,dakika,saniye;
 float yas;
 printf("\t...........Siz dogali ne kadar oldu..............\n");
 printf("Kac yasindasiniz...\n");
 scanf("%f",&yas);
 yil=yas;
 ay=yil*12;
 hafta=ay*4;
 gun=hafta*7;
 saat=gun*24;
 dakika=saat*60;
 saniye=dakika*60;
 printf("Siz dogali\n %.2f yil\n %.2f ay\n %.2f hafta\n %.2f gun \n%.2f saat\n %.2f dakika\n %.2f saniye \n",yil,ay,hafta,gun,saat,dakika,saniye);
 system("pause");
 return 0;
}

C Progralama Yaş Hesaplama

Yorum Gönder

0 Yorumlar