C Programlama Cümledeki Ünlü Harfleri Bulma

Dildeki seslerin her birini gösteren işaretlere harf adı verilir.
Bir dildeki sesleri gösteren, belli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününe alfabe (abece) denir.
Ünlü harfler, ses yolunda bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Bunlar tek başına okunur ve heceleri oluşturur. Türkçede 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince olmak üzere toplam 8 tane ünlü harf vardır:
Kalın Ünlüler: a, ı, o, u
İnce Ünlüler: e, i ,ö, ü

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 char cumle[100];
 int i=0,index=0;
 char dizi[20];
 printf("Bir cumle giriniz...\n");
 gets(cumle);
 for(i=0;i<strlen(cumle);i++)
 {
 if(cumle[i]==' ')
 {
  continue;
 }
 else if((cumle[i]=='a' || cumle[i]=='A') || (cumle[i]=='e' || cumle[i]=='E') || (cumle[i]=='i' || cumle[i]=='I') || (cumle[i]=='u' || cumle[i]=='U') || (cumle[i]=='o' || cumle[i]=='O'))
 {
  
  dizi[index]=cumle[i];
  index++;
 }
 }
 
  
 for(i=0;i<strlen(dizi);i++)
 printf("%c\t",dizi[i]);
 system("pause");
 return 0;
}

C Programlama Cümledeki Ünlü Harfleri Bulma

Yorum Gönder

0 Yorumlar