C Programlama Asal Çarpanlarını Bulma

Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için iki yöntem kullanabiliriz. Bunlar çarpan ağacı ve bölen listesidir.
1) ÇARPAN AĞACI
2) ASAL ÇARPANLAR ALGORİTMASI (Bölen Listesi)
Sayımızın yanına dikey bir çizgi çekeriz ve en küçük asal sayıdan başlayarak ve tam bölünmediğinde bir sonraki asal sayıya geçerek bölme işlemi yaparız. 1’i elde edince işlemimiz sona erer. Çizginin sağında kalan sayılar sayımızın asal çarpanlarıdır.
Çarpan ağacı nedir, nasıl yapılır görelim.
Bir sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazarız (en küçük asal sayıdan başlayabiliriz). Daha sonra bulduğumuz sayıları asal sayı olana kadar bu işleme devam ederiz. Oluşan dalların uçlarındaki sayılar sayımızın asal çarpanlarıdır.
NOT: Çarpan ağacında dalların uçlarındaki asal sayıların çarpımı, çarpanlarına ayırdığımız sayıyı verir.
ÖRNEK: 36 sayısını çarpan ağacı kullanarak asal çarpanlarına ayıralım.
36 sayısının çarpanları : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36’dır. Bunu bir sayının çarpanları konumuzda öğrenmiştik. Bu sayılardan asal sayı olanları asal çarpanlarımızdır.
36 sayısının asal çarpanları: 2 ve 3’tür. Şimdi bunu çarpan ağacı ile bulalım:
Asal Çarpanlar Algoritması nedir, nasıl yapılır görelim.
NOT: Bölen listesinde çizginin sağındaki asal sayıların çarpımı, çarpanlarına ayırdığımız sayıyı verir.
ÖRNEK: 36 sayısını asal çarpanlar algoritması ile asal çarpanlarına ayıralım.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 int sayi, degerler,i;
 printf("Bir sayi degeri giriniz...\n");
 scanf("%d",&sayi);
 for(i=2;sayi>1;i++)
 {
  while(sayi%i==0)
  {
  
   printf("%d\t",i);
   sayi=sayi/i;
  
  }
 }
 system("pause");
 return 0;
}

C Programlama Asal Çarpanlarını Bulma

Yorum Gönder

0 Yorumlar