C Programlama Asal Sayıları Dosyaya Yazma


C programlama örneğinde, developer'a öğretilmek istenen iki konu vardır: dosya işlemleri ve asal sayıların hesaplanması. İlk olarak dosya işlemleri anlatılacak, ardından ise asal sayılar hakkında bilgi verilecektir.

C programlama dili kullanarak bir dosyaya yazmak için fopen() ve fprintf() fonksiyonları kullanılır. İşlem adımları şu şekildedir:

 1. fopen() fonksiyonu kullanılarak bir dosya tanımlayın ve dosyayı açın. Bu işlem, yazmak istediğiniz dosyayı açmak için gereklidir. İşlem başarılı olursa, dosyaya erişmek için bir dosya işaretçisi elde edeceksiniz.
 2. Dosyaya yazmak için fprintf() fonksiyonunu kullanın. Bu fonksiyon, belirtilen dosyaya biçimlendirilmiş bir metin yazmanızı sağlar.
 3. İşlem tamamlandığında, fclose() fonksiyonunu kullanarak dosyayı kapatın. Bu, dosyanın kaydedilmesini sağlar ve işlemi tamamlar.

Aşağıdaki örnek, "ornek.txt" adlı bir dosyaya "Merhaba, Dünya!" metnini yazdırır:#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *dosya; // Dosya işaretçisi tanımlayın
  dosya = fopen("yazilimtuneli.txt", "w"); // Dosyayı açın
  if (dosya == NULL) { // Dosya açılamazsa hata mesajı verin
    printf("Dosya açılamadı!");
    return 1;
  }
  fprintf(dosya, "Merhaba, Dünya!"); // Dosyaya yazın
  fclose(dosya); // Dosyayı kapatın
  return 0;
}


Bu kod, fopen() fonksiyonunu kullanarak "yazilimtuneli.txt" adlı dosyayı yazmak için açar. Ardından, fprintf() fonksiyonu ile dosyaya "Merhaba, Dünya!" yazılır. Son olarak, fclose() fonksiyonu kullanılarak dosya kapatılır. Bu örnek, C programlama dilinde bir dosyaya nasıl yazılacağını göstermektedir. Ancak, her zaman dosyayı açmadan önce var olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir ve dosya açılamazsa hata mesajı vermeniz gerekir. 

Asal sayı nedir?
Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur. Örneğin; 5 sayısı 3′ e ya da 2’ye tam bölünmez. Sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilir o yüzden 5 asaldır. 1′ den 100′ e kadar olan asal sayılar şunlardır: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97′ dir.#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int asal(int i)
{
 int j=1,index=0;
 for(j=1;j<=i;j++)
 {
 if(i%j==0)
 {
  index++;
 }
 
 }
 if(index==2)
 {
 return 1;
 }
}
int main()
{
 system("color 5a");
 int a,i,deger;
 FILE *dosya;
 if((dosya=fopen("asal.txt","w"))==NULL)
 {
 printf("Dosya acilamamistir...\n");
 }
 printf("Kaca kadar asal sayilari dosyaya yazmayi dusnuyorsunuz...\n");
 scanf("%d",&a);
 for(i=2;i<=a;i++)
 {
 deger=asal(i);
 if(deger==1)
 {
  printf("%d\t",i);
  fprintf(dosya,"%d\t",i);
 }
 
 
 }
 system("pause");
 return 0;
}

C Programlama Asal Sayıları Dosyaya Yazma

Yorum Gönder

0 Yorumlar