C Programlama Asal Sayıları Dosyaya Yazma

Asal sayı nedir?: 
Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur. Örneğin; 5 sayısı 3′ e ya da 2’ye tam bölünmez. Sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilir o yüzden 5 asaldır. 1′ den 100′ e kadar olan asal sayılar şunlardır: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97′ dir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar