C Programlama Bir Cümlede Harf Bulma


Diziler, programlama dillerinde birden fazla veri öğesini aynı değişken içinde saklamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, bellekte ardışık olarak sıralanmış bir dizi eleman içerirler ve her bir eleman, dizinin içindeki konumu veya indis numarası kullanılarak erişilebilir. Diziler, birçok farklı programlama dilinde bulunur ve çeşitli veri tipleri için kullanılabilirler. Örneğin, bir dizi sayı, metin, karakter veya nesne içerebilir. Bir dizinin elemanları, indis numaraları kullanılarak erişilebilir. Bu indis numaraları, genellikle sıfırdan başlayarak başlar. Örneğin, 5 elemanlı bir dizi için indis numaraları 0'dan 4'e kadar olacaktır. Birçok programlama dili, diziler üzerinde çeşitli işlemler yapmak için fonksiyonlar veya yöntemler sağlar. Örneğin, bir dizinin elemanlarını sıralamak veya bir diziye yeni elemanlar eklemek için önceden tanımlanmış fonksiyonlar kullanılabilir.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 char  kelime[100];
 char bul;
 int sayac=0;
 printf("Bir cumle giriniz...\n");
 gets(kelime); 
 printf("\nBir harf  giriniz...\n");
 scanf("%c",&bul);
 
 int deger=strlen(kelime);
 for(int i=0;i<deger;i++)
 {
  if(kelime[i]==bul)
  {
   sayac++;
  }
 }
 if(sayac!=0)
 printf("Aradiginiz alfabeden %d tane vardir...\n",sayac);
 else
 printf("Aradiginiz alfabe bulunamamistir.\n");
 system("pause");
 return 0;
}


C Programlama Bir Cümlede Harf Bulma

Yorum Gönder

0 Yorumlar