C Programlama Hesap Oyunu


Matematik bir gereksinmedir. Yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın her evresi matematiktir. Doğru düşünme kurallarını öğretir. Düşünce ile somut kavramlar arasında bağıntı kurar. Sosyal ve bilimsel gelişme sürecini çabuklaştırır. İnsan zekasını geliştirir.


İnsanlar arasındaki bir takım gereksinmelerden matematik doğmuştur. Tarihi incelersek, ilk çağlarda bile bugün bilgisayarlarda kullanılan ikili sistemin Mısır aritmetiğinde kullanıldığını görürüz. Yine o çağlarda dairenin çevresini, Nil Nehri'nin taşma zamanlarını saptamak için mevsimleri ve böylece 365 günü içeren takvimlerin hazırlandığını belirleriz.
Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematik, başka bir yönüyle bir dildir. Galileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der. Matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar.

Matematik Kelimesinin Kökeni


Eski Yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen μάθημα (máthema) sözcüğünden türemiştir. μαθηματικός (mathematikós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir.

#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int sayac=1,basari=0,sayi,seviye;   // Global Değişkenler..
int seviye_sec(void);
int islem_sec(void);
void islem_arti(int,int);
void islem_eksi(int,int);
void islem_carpi(int,int);
void islem_bolu(int,int);
int main(void)
{
system("color 5a");
char devam_mi;
int rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2,islem;
srand(time(NULL));
do {
seviye = seviye_sec();
printf("\n");
islem = islem_sec();
printf("\n");
if(seviye==1) {
rasgele_sayi_1 = 1+rand()%10;
rasgele_sayi_2 = 1+rand()%10;
switch(islem) {
case 1:
islem_arti(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
case 2:
islem_eksi(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
case 3:
islem_carpi(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
case 4:
islem_bolu(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
}
}
else {
rasgele_sayi_1 = 10+rand()%90;
rasgele_sayi_2 = 10+rand()%90;
switch(islem) {
case 1:
islem_arti(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
case 2:
islem_eksi(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
case 3:
islem_carpi(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
case 4:
islem_bolu(rasgele_sayi_1,rasgele_sayi_2);
break;
}
}
printf("\n");
printf("Devam Etmek Istermisiniz?..(e,h)=..");
devam_mi=getch();
printf("\n\n");
sayac=1;
basari=0;
}while(devam_mi=='e');
printf("Programimizi Kullandiginiz Icin Tesekkurler..\n");
printf("Hoscakalin...");
system("pause");
return 0;
}
int seviye_sec(void)
{
printf("BIR BASAMAKLI ISLEMLER ICIN \"1\"E...\n");
printf("IKI BASAMAKLI ISLEMLER ICIN \"2\"E BASINIZ...\n");
printf("LUTFEN SECENEGINIZI GIRINIZ...");
scanf("%d",&seviye);
return seviye;
}
int islem_sec(void)
{
int islem;
printf("TOPLAMA ICIN \"1\"E...\n");
printf("CIKARMA ICIN \"2\"E...\n");
printf("CARPMA ICIN  \"3\"E...\n");
printf("BOLME ICIN   \"4\"E BASINIZ...\n");
printf("LUTFEN SECENEGINIZI GIRINIZ...");
scanf("%d",&islem);
return islem;
}
void islem_arti(int rasgele_1,int rasgele_2)
{
printf("%d arti %d kac eder?..",rasgele_1,rasgele_2);
scanf("%d",&sayi);
do {
if(sayi==(rasgele_1 + rasgele_2)) {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Mukemmelsin");
break;
case 2:
printf("Cok Guzel");
break;
case 3:
printf("Aferin");
break;
default:
printf("Boyle Devam Et");
break;
}
basari=1;
}
else {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Hayir Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 2:
printf("Yanlis.Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 3:
printf("Hayir.Denemeye Devam...");
break;
default:
printf("Pes Etmeyin...");
break;
}
scanf("%d",&sayi);
}
sayac++;
}while(basari!=1);
}
void islem_eksi(int rasgele_1,int rasgele_2)
{
printf("%d eksi %d kac eder?..",rasgele_1,rasgele_2);
scanf("%d",&sayi);
do {
if(sayi==(rasgele_1 - rasgele_2)) {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Mukemmelsin");
break;
case 2:
printf("Cok Guzel");
break;
case 3:
printf("Aferin");
break;
default:
printf("Boyle Devam Et");
break;
}
basari=1;
}
else {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Hayir Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 2:
printf("Yanlis.Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 3:
printf("Hayir.Denemeye Devam...");
break;
default:
printf("Pes Etmeyin...");
break;
}
scanf("%d",&sayi);
}
sayac++;
}while(basari!=1);
}
void islem_carpi(int rasgele_1,int rasgele_2)
{
printf("%d carpi %d kac eder?..",rasgele_1,rasgele_2);
scanf("%d",&sayi);
do {
if(sayi==(rasgele_1 * rasgele_2)) {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Mukemmelsin");
break;
case 2:
printf("Cok Guzel");
break;
case 3:
printf("Aferin");
break;
default:
printf("Boyle Devam Et");
break;
}
basari=1;
}
else {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Hayir Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 2:
printf("Yanlis.Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 3:
printf("Hayir.Denemeye Devam...");
break;
default:
printf("Pes Etmeyin...");
break;
}
scanf("%d",&sayi);
}
sayac++;
}while(basari!=1);
}
void islem_bolu(int rasgele_1,int rasgele_2)
{
if(rasgele_1%rasgele_2!=0) {
if(seviye==1) {
do {
rasgele_1 = 1 + rand()%9;
rasgele_2 = 1 + rand()%9;
}while(rasgele_1%rasgele_2!=0);
}
else {
do {
rasgele_1 = 10+rand()%90;
rasgele_2 = 10+rand()%90;
}while(rasgele_1%rasgele_2!=0);
}
}
printf("%d bolu %d kac eder?..",rasgele_1,rasgele_2);
scanf("%d",&sayi);
do {
if(sayi==(rasgele_1 / rasgele_2)) {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Mukemmelsin");
break;
case 2:
printf("Cok Guzel");
break;
case 3:
printf("Aferin");
break;
default:
printf("Boyle Devam Et");
break;
}
basari=1;
}
else {
switch(sayac) {
case 1:
printf("Hayir Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 2:
printf("Yanlis.Lutfen Tekrar Dene...");
break;
case 3:
printf("Hayir.Denemeye Devam...");
break;
default:
printf("Pes Etmeyin...");
break;
}
scanf("%d",&sayi);
}
sayac++;
}while(basari!=1);
}

C Programlama Hesap Oyunu

Yorum Gönder

0 Yorumlar