C Programlama Faktoriyel Hesaplama(Recursive)

Faktöriyel, sayının 1'den başlayarak kendisine kadar olan sayıların çarpımının sonucudur. Faktöriyeli örneklerle açıklarsak;  • n sayısının faktöriyeli n! şeklinde gösterilmektedir.
  • Örnek: 3!=  3 x 2 x 1 = 6
  • 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24
  • 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120
  • 0’ın faktöriyeli 1 olarak kabul edilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar