C Programlama Faktoriyel Hesaplama(Recursive)


Faktöriyel, bir sayının kendisi ile o sayıdan 1 az olan sayıların çarpımına eşittir. Örneğin, 5 faktöriyeli (5!) 5x4x3x2x1=120 şeklinde hesaplanır. Matematiksel olarak n! (n faktöriyel) ifadesi ile gösterilir.
Faktöriyel hesaplama işlemi, özellikle matematiksel işlemler, olasılık hesaplamaları ve programlama dillerinde sıklıkla kullanılır. Programlama dillerinde, faktöriyel hesaplama işlemi özellikle döngü yapıları (for, while, do-while) kullanılarak gerçekleştirilir. Faktöriyel hesaplamayı C dilinde recursive fonksiyonlar ile gerçekleştireceğiz.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include  <math.h>
#include <conio.h>
int fakt(int deger)
{
 if(deger<=1)
 return deger;
 else
 return deger*fakt(deger-1);
}
int main()
{
 system("color 5a");
 int deger,sonuc;
 printf("Faktoriyelini  almak istediginiz sayiyi giriniz....\n");
 scanf("%d",°er);
 sonuc=fakt(deger);
 printf("Faktroyel sonucu:%d\n",sonuc);
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar