C Programlama Ekok Hesaplama


OBEB (Ortak Bölenlerin En Büyüğü) iki veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyük olanıdır. Örneğin, 24 ve 36 sayılarının OBEB'i 12'dir. OBEB hesaplamak için, sayıların tam bölenlerinin tüm ortak değerleri bulunur ve en büyük olanı seçilir.
EKOK (En Küçük Ortak Kat) iki veya daha fazla sayının katlarının en küçük ortak katıdır. Örneğin, 4 ve 6 sayılarının EKOK'u 12'dir. EKOK hesaplamak için, sayıların en küçük ortak katını bulmak için her sayının katlarının ortak çarpanlarına bakılır.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 int ekok=1,sayi1,sayi2,c=2,enb;
 system("COLOR 1D");
 printf("1. sayi degeri giriniz-->\n");
 scanf("%d",&sayi1);
 printf("2. sayi degeri giriniz-->\n");
 scanf("%d",&sayi2);
 if(sayi2<sayi1)
 enb=sayi1;
 else
 enb=sayi2;
 while(c<=enb)
 {
 while((sayi1%c==0) && (sayi2%c==0))
 {
 sayi1=sayi1/c;
 sayi2=sayi2/c;
 ekok=ekok*c;
 }
 while(sayi1%c==0)
 {
  sayi1=sayi1/c;
  ekok=ekok*c;
 }
 while(sayi2%c==0)
 {
  sayi2=sayi2/c;
  ekok=ekok*c;
 }
 c++;
 }
 printf("ekok-->%d\n",ekok);
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar