C Programlama En Uzun Kelimeyi Bul


#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <conio.h> int main() { system("COLOR 5A"); char cumle[100]; int i=0,j=0,sayac=0,kelime; int uzunluk[10]; printf("Bir cumle giriniz...\n"); gets(cumle); kelime=strlen(cumle); for(i=0;kelime+1>=i;i++) { if(cumle[i]!=' ') { sayac++; } else if(cumle[i]==' ' || i==kelime+1) { uzunluk[j]=sayac; j++; sayac=1; i++; } } for(i=0;i<=j;i++) { printf("%d. kelimenin uzunlugu -->%d\n",i+1,uzunluk[i]); } system("pause"); return 0; }

Yorum Gönder

0 Yorumlar