C Programlama Kelime İçinde Karakter Arama


Kelime, anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğudur. Türk Dil Kurumu kelimeyi “
Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük” olarak tanımlamaktadır. Kelimeler anlamlı veya görevli dil birlikleridir.
Kelimelerin genellikle anlamları vardır. dışarıda bir varlığı, bir nesneyi bir hareketi karşılarlar. Kelimeyi –ki kelimenin Türkçe karşılığı sözcüktür ve daha sık bu hâliyle kullanılmaktadır– okuduğumuz veya duyduğumuz zaman o varlık veya hareket gözümüzün önünde canlanır: kitap, daktilo, koyun, kuzu, cetvel, koşmak , yazmak…
Ancak, anlamı bulunmayan kelimeler de vardır: gibi, ile , ve , için , fakat, ama, kadar vb. Bunların anlamları yoktur ve hiç bir varlığı veya hareketi karşılamazlar. Cümlede anlamlı kelimelerle birlikte kullanılırlar. Onların manalarına yeni ifadeler katarlar: aslan gibi, onun için gelmiştim, sabaha kadar ağladı örneklerinde olduğu gibi.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 printf("\tKelime Icinde Harf Arama\n");
 int deger,i=0;
 printf("Sabit Kelimede Aramak istiyorsaniz...1\nKendi girdiginiz kelimede arama yapmak istiyorsaniz...2\n");
 scanf("%d",°er);
 char kelime[50]="SoftwareTunnel",kelime1[50];
 char harf,harf1;
 int sayac=0;
 
 switch(deger)
 {
 case 1:
  printf("Sabit Kelimeee : %s\n",kelime);
  printf("\tBir Karakter giriniz....\n");
  scanf("%s",&harf);
  for(i=0;i<strlen(kelime);i++)
  {
   if(kelime[i]==harf)
   {
   sayac++; 
   }
   else
   {
   continue;
   }
  }
  printf("Kelimenizin icinde harf bulunmaktadir.%d defa bulunmustur....\n",sayac);
  break;
 case 2:
  sayac=0;
  printf("Bir Kelime Giriniz.....\n");
  scanf("%s",&kelime1);
  
  printf("Bir Harf giriniz....\n");
  scanf("%s",&harf1);
  for(i=0;i<strlen(kelime1);i++)
  {
   if(kelime1[i]==harf1)
   {
   sayac++; 
   }
   else
   {
   continue;
   }
  }
  printf("Kelimenizin icinde harf bulunmaktadir.%d defa bulunmustur....\n",sayac);
  
  break;
  default:
  printf("Yanlış seçim Yapılmıştır...\n");
  break;
  
 }
 
 
 system("pause");
 return 0;
}

C Programlama Kelime İçinde Karakter Arama Örneği

Yorum Gönder

0 Yorumlar