C Programlama Kum Saati YapımıKum saatleri zamanın geleneksel sembolüdür. Saatin ilk tasarımı olan yumurta biçiminde cam kaptan akan kum yüzyıllar boyunca sabit kalmıştır. Saatlerde kumun yanında, zaman zaman pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, civa ya da ince toz siyah mermer de kullanılmıştır. Kum saatleri, Avrupa’da ilk kez 8. yüzyılda bir papazın buluşuyla kullanılmaya başlamıştır. Camcılık geliştikçe, kumun doldurulduğu ağız da eritilerek kapatılmış ve nemlenerek akışın zorlaşmasının önüne geçilmiştir.

Kum saati 16. yüzyıldan günümüze bu saatler sürekli zamanı ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmıştır; kiliselerde dua süresi, gemilerde tayfaların nöbet süresi ya da gemilerin hızlarının belirlenmesi.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 int deger,i,j,bosluk;
 printf("Kum saati degerini giriniz....");
 scanf("%d",°er);
 for(i=deger;i>0;i--)
 {
  for(j=0;j<deger-i;j++)
  printf(" ");
  for(bosluk=0;bosluk<2*i-1;bosluk++)
  printf("*");
  printf("\n");
 }
 for(i=1;i<=deger;i++)
 {
  for(j=0;j<deger-i;j++)
  printf(" ");
  for(bosluk=0;bosluk<2*i-1;bosluk++)
  printf("*");
  printf("\n");
 }
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar