C Programlama Sınıf Ortalamasını Hesaplama


Ağırlıklı puan ve not ortalamasını öğrenmek istediğiniz lise öğrencisinin dönem içinde almış olduğu dersleri seçtikten sonra, her birinden almış olduğu 100 üzerinden verilen puanlara göre ortalamayı bulur.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
 system("color 2");
 float toplam=0.0;
 char isim[50];
 char soyad[50];
 int numara;
 int kisi;
 float not1;
 printf("Kac kişilk kayit girmek istiyorusunuz..\n");
 scanf("%d",&kisi);
 for(int i=0;i<kisi;i++)
 {
  printf("İsminizi giriniz.\n");
  scanf("%s",&isim);
  printf("Soyadinizi giriniz.\n");
  scanf("%s",&soyad);
  printf("Okul nonuzu giriniz.\n");
  scanf("%d",&numara);
  printf("Notunuzu giriniz.\n");
  scanf("%f",¬1);
  toplam+=not1;
  
 }
 
 printf("Not ortalamasi:%.2f",(toplam/kisi));
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar