C Programlama Dairesel Bağlı Liste


Kaç veriden oluştuğu kullanıcadan alınan ve elemanları otomatik numaralandırılan çembersel bağlı listeden her turda liste başından random belirlenen bir sayı kadar ilerlenir ve
hangi elemana denk geliyorsa o eleman listeden kaldırılır. Eğer bağlı listede kalan eleman sayısı 5'ten fazla ise her ikinci eleman listeden çıktığında liste sonuna yine değeri 
otomatik atanacak şekilde bir eleman gelir.
Bu işlemler çembersel bağlı listede bir eleman kalana dek devam eder ve her turda çembersel listemizin kalan elemanları ekran çıktısı 
olarak verilir. Çembersel bağlı liste elemanlarını birer oyuncu olarak görürsek oyunun kaç turda tamamlandığı ve kaç numaralı oyuncunun oyunu kazandığı bilgisi ekrana verilir...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

typedef struct liste{
 int data;
 struct liste *n;
}LST;

int main(){
 srand(time(NULL));
 int i=0,j=0,k=0,sayac=0,sayi,el_s;
 LST *p,*q,*r;
 p=q=new LST;
 r=new LST;
 printf("Bagli Liste Veri Sayisini Giriniz : "); scanf("%d",&el_s); 
 p->data=1;
 for(k=1;k<el_s;k++){
  p->n=new LST;
  p=p->n;
  p->data=k+1;
 }
 p->n=q;
 for(i=0;q->n!=q;i++){
  p=q;
  sayi = (rand() % 20) + 1;
  for(j=0;j<sayi-1;j++){
  p=p->n;
  }
  r=p->n;
  if(r==q) q=q->n;
  p->n=r->n;
  sayac++;
  p=q;
  for(j=1;;j++){
   p=p->n;
   if(p->n==q) break;
  }
  if(j+1>5){
  if(sayac % 2 == 0){
  k++;
  r->data=k;
  p=q;
  for(j=0;;j++){
   p=p->n;
   if(p->n==q) break;
  }
  r->n=p->n;
  p->n=r;
  }
 }
  r=q;
  if(q->n!=q){
  printf("\n%d.Tur : ",i+1);
  for(j=0;;j++){
   printf("%d ",r->data);
   r=r->n;
   if(r==q) break;
  }
  }
  
 }
 printf("\n\tKazanan Oyuncu\n");
 printf("\t%d. Turda %d...",i,q->data);
 
 printf("\n\n");
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar