C Programlama Ağaç Yapısı


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdlib.h>
 typedef struct agac{
 int deger;
 struct agac *sag,*sol;
 }lst;
 int yaprak=0;
 void yazdir(lst *kok)
 {
 if(kok!=NULL)
 {
  if(kok->sag==NULL && kok->sol==NULL)
 yaprak++;
 
  yazdir(kok->sol);
  printf("siralanmıs sekilde %d\n",kok->deger);
  yazdir(kok->sag);
  printf("yaprak sayisi %d",yaprak);
  
 }
  
 }
 main()
 {
 int a,i;
  lst *kok,*ekle,*yer;
  printf("kac deger girmek istiyorsunuz.");
  scanf("%d",&a);
  yer=kok=new lst;
  kok->sol=NULL;
  kok->sag=NULL;
  printf("1. sayi degeri giriniz.");
  scanf("%d",&kok->deger);
  for(i=1;i<a;i++)
  {
   ekle=new lst;
   ekle->sol=NULL;
   ekle->sag=NULL;
   printf("%d. sayiyi giriniz.",i+1);
   scanf("%d",&ekle->deger);
   for(yer=kok;;)
   {
    if(ekle->deger>yer->deger)
    {
    if(yer->sag==NULL)
    {
     yer->sag=ekle;
     break;
    }
    else{
     yer=yer->sag;
     continue;
    }
    }
    else{
    if(yer->sol==NULL)
    {
     yer->sol=ekle;
     break;
    }
    else{
     yer=yer->sol;
     continue;
    }
    }
    
   }
   
   
  }
  yazdir(kok);
  system("pause");
  return 0;
 }

Yorum Gönder

0 Yorumlar