C Programlama Rakamlar ile Kelime YazDoğal sayılar kümesi ve onluk sayma sistemi
N={ 0,1,2,3,4,5,6....} kümesine doğal sayılar kümesi denir. Doğal sayılar kümesinden 0 (sıfır ) sayısının çıkarılaması ile  elde edilen S={1,,2,3,4,5,6..} kümesine sayma sayıları denir(nedir) Ayrıca S ⊂ N dir.
Rakam nedir?
Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam denir. {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Doğal sayılarda sıralama
Doğal sayıları küçükten büyüğe doğru 0<1<2<3<4<5... şeklinde sıralanır.

Ardışık doğal sayılar nedir?
Bu şekilde ard arda gelen sayılara ardışık doğal sayılar denir.
Basamak değeri:Bir doğal sayıdaki rakamın,bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.
Basamak değeri, rakam ve rakamın bulunduğu basamağın değerinin çarpılması ile elde edilir.

2.100000=200000=Yüz binler basamağı
3.10000=30000=On binler basamağı
4.1000=4000=Binler basamağı
5.100=500=Yüzler basamağı
0.10=0=Onlar basamağı
1.1=1=Birler basamağı


 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
 system("COLOR 5A");
 int sayi,birlik,onluk,yuzluk,binlik,kalan;
 printf("Dort basamkli sayi giriniz...\n");
 scanf("%d",&sayi);
 binlik=sayi/1000;
 kalan=sayi%1000;
 yuzluk =kalan/100;
 kalan=kalan%100; 
  onluk=kalan/10;
 kalan=kalan%10;
 birlik=kalan/1;
 switch(binlik)
 {
 case 1:
  printf("Bin");
  break;
 case 2:
  printf("Ikibin");
  break;
 case 3:
  printf("Ucbin");
  break;
 case 4:
  printf("Dortbin");
  break;
 case 5:
  printf("Besbin");
  break;
 case 6:
  printf("Altibin");
  break;
 case 7:
  printf("Yedibin");
  break;
 case 8:
  printf("Sekizbin");
  break;
 case 9:
  printf("Dokuzbin");
  break;
 }
 switch(yuzluk)
 {
 case 1:
  printf("Yuz");
  break;
 case 2:
  printf("Ikiyuz");
  break;
 case 3:
  printf("Ucyuz");
  break;
 case 4:
  printf("Dortyuz");
  break;
 case 5:
  printf("Besyuz");
  break;
 case 6:
  printf("Altiyuz");
  break;
 case 7:
  printf("Yediyuz");
  break;
 case 8:
  printf("Sekizyuz");
  break;
 case 9:
  printf("Dokuzyuz");
  break;
 }
 switch(onluk)
 {
 case 1:
  printf("On");
  break;
 case 2:
  printf("Yirmi");
  break;
 case 3:
  printf("Otuz");
  break;
 case 4:
  printf("Kirk");
  break;
 case 5:
  printf("Elli");
  break;
 case 6:
  printf("Altmis");
  break;
 case 7:
  printf("Yetmis");
  break;
 case 8:
  printf("Seksen");
  break;
 case 9:
  printf("Doksan");
  break;
 }
 switch(birlik)
 {
 case 1:
  printf("Bir");
  break;
 case 2:
  printf("Iki");
  break;
 case 3:
  printf("Uc");
  break;
 case 4:
  printf("Dort");
  break;
 case 5:
  printf("Bes");
  break;
 case 6:
  printf("Alti");
  break;
 case 7:
  printf("Yedi");
  break;
 case 8:
  printf("Sekiz");
  break;
 case 9:
  printf("Dokuz");
  break;
 } 
 system("pause");
 return 0;
}


Yorum Gönder

0 Yorumlar