C Programlama Vücut Kütle İndeksi Hesaplama


Yetişkin bir insanın ağırlığının, boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir. İngilizcede "Body Mass Index" veya kısa adıyla "BMI" şeklinde ifade edilmektedir. Aşağıda görülen Vücut Kitle Endeksi (VKE, VKİ veya BKİ) tablosunda kilogram cinsinden ağırlık ve metre cinsinden boyun kesiştiği noktanın içinde bulunan alan ile kilonun ideal olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Eğer mevcut ağırlığınız idealin altında ya da üstünde ise ideal noktaya ulaşabilmek için izlenecek yol, kısa sürede fazla miktarda kilo kaybetmek ya da almak değil, adım adım sağlıklı kiloya ulaşmak ve bu düzeyi uzun dönemde korumaktır.Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç olarak elde edilen değer yani beden kitle indeksi aşağıdaki aralıklarda değerlendirilmektedir.
 • 0 - 18,4: Zayıf
  Uzunluğunuza göre uygun ağırlıkta olmadığınızı, zayıf olduğunuzu gösterir. Zayıflık, bazı hastalıklar için risk oluşturan ve istenmeyen bir durumdur. Boyunuza uygun ağırlığa erişmeniz için yeterli ve dengeli beslenmeli, beslenme alışkanlıklarınızı geliştirmeye özen göstermelisiniz.
 • 18,5 - 24,9: Normal
  Uzunluğunuza göre uygun ağırlıkta olduğunuzu gösterir. Yeterli ve dengeli beslenerek ve düzenli fiziksel aktivite yaparak bu ağırlığınızı korumaya özen gösteriniz.
 • 25,0 - 29,9: Fazla Kilolu
  Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu gösterir. Fazla kilolu olma durumu gerekli önlemler alınmadığı takdirde pek çok hastalık için risk faktörü olan obeziteye (şişmanlık) yol açar.
 • 30,0 - 34,9: Şişman (Obez) - I. Sınıf
  Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekim / diyetisyen kontrolünde zayıflayarak normal ağırlığa inmeniz sağlığınız açısından çok önemlidir. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.
 • 35,0 - 44,9: Şişman (Obez) - II. Sınıf
  Uzunluğunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekim / diyetisyen kontrolünde zayıflayarak normal ağırlığa inmeniz sağlığınız açısından çok önemlidir. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.
 • 45,0 ve üstü: Aşırı Şişman (Aşırı Obez) - III. Sınıf
  Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekim / diyetisyen kontrolünde zayıflayarak normal ağırlığa inmeniz sağlığınız açısından çok önemlidir. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.

C Program Örneği  aşağıda yer almaktadır.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
int main()
{
 system("color 5a");
 int yas;
 printf("\t-----------Vucut kutle indeksi hesaplama--------------\n");
 double kilo,boy,mtr,boy2,vct,vkt=0;
 printf("\tKilonuzu giriniz.....\n");
 scanf("%lf",&kilo);
 printf("\tBoyunuzu cm cinsinden giriniz...\n");
 scanf("%lf",&boy);
 printf("\tYasinizi giriniz....\n");
 scanf("%d",&yas);
 boy2=boy*boy;
 mtr=boy2/100;
 vct=kilo/mtr;
 vct=vct*100;
 printf("\tVucut indeks degeriniz...%.2lf",vct);
 if(vct<18.5)
 {
 printf("\tDusuk Kilolu");
 }
 else if(vct>18.5 && vct<24.9)
 {
 printf("\tNormal Kilolu\n");
 }
 else if(vct>25 && vct<29.9)
 {
 printf("\tFazla Kilolu\n");
 }
 else if(vct>30 && vct<40)
 {
 printf("\tObez\n");
 }
 else if(vct>40.1)
 {
 printf("\tAcilen Doktora basvurunuz\n");
 }
 if(yas>19 && yas<24)
 {
 vkt=22;
 }
 else if(yas>25 && yas<34)
 {
 vkt=24;
 }
 else if(yas>35 && yas<44)
 {
 vkt=21;
 }
 else if(yas>45 && yas<54)
 {
 vkt=26;
 }
 else if(yas>55 && yas<65)
 {
 vkt=27;
 }
 else if(yas>65)
 {
 vkt=29;
 }  
 printf("\tOlmaniz gereken ideal kilo:%.2lf\n",(double)(vkt*mtr)/100);
 system("pause");
 return 0;
}

Yorum Gönder

0 Yorumlar