Java Continue

Break continue deyimleri arasında continue deyimi yine break deyiminde olduğu gibi for, while ve do-while döngülerinde kullanılmaktadır. break deyiminden farklı olarak continue döngüyü sonlandırmamakta fakat döngüde ilgili tekrarı atlamaktadır (es geçmektedir). Örneğin bir veritabanından yine tüm kayıtları çektiniz ve bu kayıtlar arasından 5. kayıdı atlamak istiyor ve döngünün devam etmesini istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda continue kullanılabilecek en güzel tercihtir. Şimdi bu örneği kod üzerinde gösterelim;
import java.util.*;
public class Continue {

 public static void main(String[] args) {
 Scanner input=new Scanner(System.in);
 System.out.println("------3 e bolune bilinen sayýlar-------");
 System.out.println("Ust limiti giriniz....");
 int a=input.nextInt();
 int toplam=0,index=0;
 for(int i=1;i<=a;i++)
 {
  if(i%3!=0)
  {
  continue;//Burda donguye devam etti.Bu sekýlde bastan baslar.Kaldýgý yerden devam etmez.
  //Ayný durum break içinde gecerlidir.
  }
  /*
  * Burda continue ile dongunun devam etmesini, saglýyoruyz bu sayede bi alt satýra gecmemektedir.
  * Bu þekilde sadece 3 bölünenler basýlmaktadýr.
  */
  System.out.println("3'e bolunen sayilar: " + i);
  toplam+=i;
  index++;
 }
 System.out.println( "1" + " -"+a+"Degerleri arasýnda 3'e bolunen " +index);
 System.out.println("Toplam üs degere kadar 3'e bolunen sayilarin toplamý: "+toplam);
 }

}

Yorum Gönder

0 Yorumlar