Java For Döngüsü

Temel Java Dersleri serisi altında For Döngüsü konusuyla devam ediyoruz.
Yazmış olduğumuz kodda bazı durumlarda bir kodu birden fazla kez çalıştırmamız gerekebilir. Örneğin ekrana 0’dan 9’a kadar değerleri yazdırırken tek tek yazdırmak yerine for döngüsü ile bu işlemi kolaylıkla halledebiliriz. Java dilinde genel olarak for yapısı aşağıdaki gibi gösterilebilir;

for(dongu_baslangic_degeri; dongu_kosulu; dongu_deger_degisimi) {
 //kosula uygun kod blogu
}import java.util.*;
public class CarpimTablosuIcFor {

 public static void main(String[] args) {
 Scanner input=new Scanner(System.in);
 int kac,deger,sonuc;
 System.out.println("-------Carpim Tablosu------");
 System.out.println("Kaca kadar carpým tablosunu yazmak istiyorsunuz...");
 kac=input.nextInt();
 System.out.println("\t\t");
 for(int i=1;i<=kac;i++)
 System.out.print(" "+i);
 System.out.print("\n");
 for(int i=1;i<=17;i++)
 System.out.print("--");
 System.out.println("\n\n");
 for(int j=1;j<=kac;j++)
 {
  System.out.print(" "+j+"|");
 for(int i=1;i<=kac;i++)
 {
  System.out.print(i*j +" ");
 
 }
 System.out.println("");
 }
 
 }

}


Yorum Gönder

0 Yorumlar