Java Break İşlemiBreak continue deyimleri arasında break deyimi daha önceden anlattığımız for, while ve do-while döngüleriyle birlikte kullanılabilir. break deyimi döngülerden ansızın çıkmanızı ve döngüyü istediğiniz durumlarda sonlandırmanızı sağlamaktadır. Örneğin, bir veritabanından tüm id değerlerini çektiniz ve id değerlerinden ilk 15 tanesini listeleyeceksiniz. Eğer elinizde 15’ten fazla kayıt varsa döngüyü bir şekilde sonlandırmanız gerekmektedir. bu örneği bir de kod ile anlatalım;

import java.util.*;
public class BreakliToplami {

 public static void main(String[] args) {
 /*
  * Burda break ile kesme iþlemi yapilir çalýþan bir program break ile durdurulur.Eger donguduyse dongu sona erdirilmektedir.
  * Bu þelkilde dongu sona ermektedir.
  */
 Scanner input=new Scanner(System.in);
 
 float sayac=0,toplam=0,ort;
 while(true)
 {
  System.out.println("Bir sayi degeri giriniz.");
  float a=input.nextFloat();
  if(a<0)
  {
  break;//Burda whiledan cýktýgý için degeri toplamýyor.
  }
  toplam+=a;
  sayac++;
 }
 
 ort=toplam/sayac;
 System.out.println("Ortalama : "+ ort);
 }

}


Yorum Gönder

0 Yorumlar