Web Servis Nedir ?

Web servislerin hangi dil veya teknolojiyle geliştirilmiş olduğu önemsizdir. Zira HTTP, SOAP, JSON gibi evrensel standartları destekleyecek şekilde geliştirilirler. Bu standartları taşıyan her unsur, bu ekosisteme uyum sağlayabilir.

Web servise kısaca örnek vermek gerekirse ,iki farklı dili konuşan insan düşünün bunlar bir birlerinin dilini bilmediği için konuşamaz ve anlaşamazlar. Bunların anlaşması için bir tercümana ve ortak bir dili konuşan insana ihtiyacı vardır. Web servis buradaki tercümana karşılık gelmektedir. İki farklı teknoloji kullanan  işlemlerin ortak dilde konuşmasını sağlamaktadır.

Restful & SOAP

SOAP kısaltmasının açılımı “basit nesne erişim protokolü” olmasına rağmen, bu protokolü TCP veya HTTP gibi bir iletişim protokolü olarak anlamamalıyız. SOAP; istemci ve servis arasında taşınan ve terminolojide mesaj şeklinde anılan verilerin yapısını standardize eden bir protokoldür. SOAP protokolü, veri formatı olarak XML’i kullanır.

SOAP mesajı üç başlık altında toplanır.

  • Header
  • Body
  • Faulttur.
Her biri farklı bir konuya hizmet etkmektedir. SOAP protokolünde Body bulunması zorunludur. Header ve Fault bulunmasada olur.

Body kısmı; eğer mesaj bir request(talep) mesajı ise çağrılan servis fonksiyonuna ait parametre değerlerini içerir. Şayet mesaj bir response(cevap) mesajı ise bu kez body kısmı fonksiyonun geri dönüş değerinin serialize(nesnelerin çalışma zamanındaki durumlarını bir kaynağa transfer etmek için belirli bir formata dönüştürüp yazma işlemi) edilerek yerleştirildiği kısım olacaktır.

Header kısmı; genellikle kimlik belirleme(authentication) amaçlı verilerin serialize edilerek yerleştirildiği bir kısımdır. Bu kısım opsiyoneldir yani kullanımı zorunlu değildir. Aynı zamanda header kısmı özelleştirilebilirdir.

Fault kısmı; oluşan hatayı içerir. Bu kısım da opsiyoneldir, zorunlu değildir.

Soap mesajların olumsuz tarafları büyük olmalarıdır. XML verisi içeren SOAP mesajlarının ağ üzerinde iletilmeleri ve parse edilmeleri özellikle mobil istemciler için görece zordur. Mobil bir dünyada yaşadığımız göz önüne alındığında bu büyük sorundur.Oysa RESTful servislerde veriler XML formatında da iletilebiliyor olmalarına rağmen daha kompakt olan JSON formatı tercih edilmektedir. Aynı veri JSON formatında serialize edildiğinde XML’e göre çok daha küçük boyutlara inmektedir. Bu nedenle iletimi çok daha kolay, parse edilmesi ise çok daha hızlıdır.Bu sebepten dolayı mobil istemciler JSON tercih etmektedir. JSON verileri parse etmek için pek çok online web sitesi bulunmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar