7 Ocak 2020 Salı

Java Örnek ile Öğrenme Çift Boyutlu Diziler


int  satis=new int [5,3];
Burada satis adlı iki boyutlu dizinin bir elemanına referans vermek için program içinde, şeklinde bir ifade kullanırız. Burada satis dizinin adı, i satır indisi ve j de sütun indisidir.Satis dizisinin satır indisleri 0'dan başlar ve 4'e kadar devam eder. Sütun indisleri ise, 0 ile 2 arasında değerler alır. Aşağıda, satis dizisinin bellekte Java tarafından saklanan biçimini görüyoruz:
Buna göre, satis[0,0] elemanı 700, satis[2,1] elemanı 400 ve satis[4,2] elemanı ise 480’dir.
Satis adlı iki boyutlu dizinin eleman sayısı ise 5x3=15’tir.


İki boyutlu dizinin elemanlarını okutmak

İki boyutlu dizinin elemanlarını Java programının çalıştırılması sırasında klavyeden girmek için aşağıdaki gibi bir program kullanabiliriz. Aşağıdaki örnek programda 3 satır ve 2 sütunu olan satis adlı tablonun elemanları klavyeden giriliyor ve daha sonra tablo ekrana aktarılıyor. Şimdi bu örnek programı inceleyelim:

1
2
3
4
5
public class HersatirveSutundakiEnkucukElemaný { public static void main(String[] args) { float[][] tablo=new float [][]{ {34,11,-7,53}, {254,8,-65,4}, {110,64,33,26} }; float enkucuksatir,enkucuksutun,enbuyuksatir,enbuyuksutun; int i,j; for(i=0;i<tablo.length;i++) { for(j=0;j<tablo[0].length;j++) { System.out.print(tablo[i][j]+"\t"); } System.out.println(); } for(i=0;i<tablo.length;i++) { enkucuksatir=tablo[i][0]; enbuyuksatir=tablo[i][0]; for(j=0;j<tablo[0].length;j++) { if(enkucuksatir>tablo[i][j]) { enkucuksatir=tablo[i][j]; } if(enbuyuksatir<tablo[i][j]) { enbuyuksatir=tablo[i][j]; } } System.out.println((i+1)+ ". satirin en kucuk elemaný "+enkucuksatir +" . en buyuk eleman "+enbuyuksatir); } System.out.println(); for(j=0;j<tablo[0].length;j++) { enkucuksutun=tablo[0][j]; enbuyuksutun=tablo[0][j]; for(i=0;i<tablo.length;i++) { if(enkucuksutun>tablo[i][j]) { enkucuksutun=tablo[i][j]; } if(enbuyuksutun<tablo[i][j]) { enbuyuksutun=tablo[i][j]; } } System.out.println((j+1)+ ". sutunun en kucuk elemaný "+enkucuksutun +" . en buyuk eleman "+enbuyuksutun); } } }


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder